Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

Zespół recenzentów czasopisma "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" w 2020 r.


Dr hab. Rafał Adamus, prof. UO — Uniwersytet Opolski

Dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR — Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski — Uniwersytet Gdański

Dr Michał Będkowski-Kozioł — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Jan Błeszyński — Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr Bogdanowicz — Uniwersytet Warszawski

Dr Antoni Bolecki — Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Prof. dr hab. Paweł Borszowski — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jan Chmielewski, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Damian Czudek — Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG — Uniwersytet Gdański

Dr hab. Michał Domagała — Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG — Uniwersytet Gdański

Dr Jan Gola — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Anna Golonka, prof. UR — Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW — Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Michał Kania, prof. UŚ — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK — Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Konrad Kohutek, prof. KAAFM — Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Marek Kopyściański, prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Dr Paulina Korycińska-Rządca — Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Michał Kozieł — Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG — Uniwersytet Gdański

Dr Krzysztof Kucharski — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US — Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Joanna Lam, professor mso — Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Prof. dr hab. Aleksander Lipiński — Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr Aleksandra Łakomiak — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Bartosz Marcinkowski — Kancelaria DZP

Dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ — Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz — Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Aleksander Maziarz, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Peter Meszaros — Uniwersytet w Trnavie (Słowacja)

Prof. dr hab. Marek Michalski — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. Dr Dr habil. Peter-Christian Müller-Graff — Universität Heidelberg

Dr Artela Nerka — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US — Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG — Uniwersytet Gdański

Dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US — Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski — Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Magdalena Olczyk, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. Patrick O'Sullivan — International School of Management, Dortmund (Niemcy)

Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Szymon Pawłowski — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski — Uniwersytet Gdański

Dr Justyna Przedańska — Uniwersytet Wrocławski

Dr Anna Pudło-Jaremek — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Michal Radvan — Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

Dr Anna Reiwer-Kaliszewska — Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz — Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Sieradzka — Uczelnia Łazarskiego

Dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Tomasz Sójka — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Speczik — Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW — Politechnika Warszawska

Dr Jan Szczodrowski — Komisja Europejska

Dr Tomasz Szczurowski — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK — Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz — Uczelnia Łazarskiego

Prof. dr hab. Marek Szydło — Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Wojciech Szydło — Uniwersytet Wrocławski

Dr Magdalena Śliwa-Wajda — Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN — Polska Akademia Nauk

Dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski — Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Dr hab. Roman Uliasz, prof. UR — Uniwersytet Rzeszowski

Dr Karol Wach — zastępca redaktora naczelnego portalu TransInfo.pl

Dr hab. Paweł Wajda, prof. UW — Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Piotr Wiórek prof. UWr — Uniwersytet Wrocławski

Dr Rafał Wrzecionek — Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Marek Zdebel — Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Tomasz Zienowicz — Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jakub Zięty — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ — Uniwersytet Śląski w Katowicach