Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

 • dr hab. Rafał Adamus (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • dr Michał Będkowski-Kozioł (UKSW, Polska)
 • prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski Polska)
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa, Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Lipiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • dr hab. Leopold Moskwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • dr Zdzisław Muras (Uniwersytet Warszawski i w Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Bartłomiej Nowak (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)
 • dr Anna Nykiel-Mateo (Komisja Europejska, Bruksela)
 • dr hab. Marcin Olszak (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
 • Professor Patrick O'Sullivan, Ph.D.,
 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska)
 • Professor Yochanan Schachmurove, Ph.D. (City College of the City University of New York)
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytetu w Białymstoku, Polska)
 • dr hab. Tadeusz Skoczny (Uniwersytet Warszawski Polska)
 • dr hab. Monika Tarska (Polska Akademia Nauk, Polska),
 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska)
 • dr hab. Aleksander Werner (Szkoła Główna Handlowa, Polska)