Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Dominik J. Kościuk
ORCID: 0000-0002-2695-8212

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.8.5
JEL: K24, K40, K41

W październiku 2021 r. wejdzie w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zmieni ona sposób realizacji tzw. zasady oficjalności doręczeń w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Wprowadzona zostanie generalna zasada równoważności pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej, czy też na papierze. Zacznie też obowiązywać zasada (o ile zostaną spełnione warunki określone w prawie) priorytetu doręczeń w drodze elektronicznej. Niniejszy artykuł przypomina, jak obecnie jest rozumiana zasada oficjalności doręczeń, a następnie opisuje (wdrożone nowymi przepisami) zmiany w sposobie doręczeń i ich skutki dla innych instytucji procesowych w postępowaniu administracyjnym.

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne; doręczenie elektroniczne; pismo procesowe