Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w prawie podatkowym i celnym.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.1
JEL: K34

Dobre praktyki w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych zgodnie z Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5 a polskie prawo podatkowe

The aim of this article is to assess the degree of the implementation of the best practices concerning tax rulings developed under Action 5 of the BEPS Project in Polish tax law. The authors present the current situation of Poland's tax ruling system. Then, the authors assess the degree of implementation of each best practice. The authors also formulate critical comments on the OECD's best practices. In the opinion of the authors, the Polish tax ruling regulation generally meets most of the OECD's requirements, primarily because it is a fully transparent system.

Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia implementacji do polskiego prawa podatkowego najlepszych praktyk dotyczących interpretacji podatkowych opracowanych w ramach Działania 5 projektu BEPS. Autorzy przedstawiają polski system interpretacji podatkowych. Następnie dokonują oceny stopnia implementacji każdej z najlepszych praktyk. Autorzy formułują również krytyczne uwagi do najlepszych praktyk OECD. W ocenie autorów polska regulacja dotycząca interpretacji podatkowych generalnie spełnia większość wymogów OECD, przede wszystkim dlatego, że jest systemem w pełni transparentnym.

Słowa kluczowe: Poland; OECD; Base Erosion and Profit Shifting (BEPS); tax law; private tax ruling (Polska; OECD; BEPS; prawo podatkowe; indywidualna interpretacja podatkowa)