Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Magdalena Karolak
ORCID: 0000-0003-2899-3131
Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski (OIRP  w Toruniu), wyróżniona w ramach VII edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji za pracę „Reklama w prawie nieuczciwej konkurencji”.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.6
JEL: K12, K15

Glosa porusza problematykę tzw. kredytów frankowych na gruncie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank. Autorzy dokonują analizy wniosków płynących z wymienionego wyżej orzeczenia, biorąc pod uwagę także orzecznictwo krajowe. W konkretnych okolicznościach danej sprawy klauzula indeksacyjna może być uznana za niedozwolone postanowienie umowne. Autorzy czynią rozważania w zakresie konsekwencji abuzywności, zagadnień związanych z ewentualnym dalszym związaniem stron umową kredytową bądź uznaniem jej w całości za nieważną, a także wynikających z tego implikacji.

Słowa kluczowe: kredyt frankowy; klauzula indeksacyjna; kredyt indeksowany; klauzula abuzywna; niedozwolone postanowienie umowne

Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski (OIRP  w Toruniu), wyróżniona w ramach VII edycji konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji za pracę „Reklama w prawie nieuczciwej konkurencji”.