Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Michał Ochwat
ORCID: 0000-0002-8907-529X
Dr Michał Ochwat Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy pt. Obszary nadzoru nad zintegrowanym rynkiem finansowym (promotor: prof. Marek Michalski). Jego zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się w obszarze prawa rynku finansowego,
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.3
JEL: E63, G18, K23

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) z punktu widzenia oddziaływania państwa na gospodarkę pełni kluczową rolę, odpowiadając za stabilność systemu finansowego, a w szerszym wymiarze za przeciwdziałanie kryzysom finansowym i gospodarczym. Główną osią rozważań będzie problematyka formalnego i faktycznego oddziaływania KSF na ostateczny kształt zróżnicowanych instrumentów regulacyjnych w obszarze stabilności finansowej. Zasadniczym celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego ustawodawca zdecydował się na zastosowanie tego typu niewładczej formy prawnej w obszarze tak ważnym z punktu widzenia polityki państwa, który wymaga odpowiedniej sprawczości i skuteczności. Kluczowym zagadnieniem, które należy poddać głębszej analizie, jest specyfika oddziaływania w złożonym układzie odpowiedzialności administracji oraz funkcjonalny kontekst zastosowania rekomendacji. Oprócz odniesień do poglądów piśmiennictwa, które zdaniem autora wymagają pewnych uwag i uzupełnień, rozwiązania przyjęte w Polsce warto skonfrontować z modelami regulacji w wybranych państwach (Francja, Niemcy i Wielka Brytania).

Słowa kluczowe: stabilność finansowa; rekomendacje; instrumenty makroostrożnościowe

Dr Michał Ochwat

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy pt. Obszary nadzoru nad zintegrowanym rynkiem finansowym (promotor: prof. Marek Michalski). Jego zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się w obszarze prawa rynku finansowego, publicznego, a także finansów i gospodarki. Obecnie w swojej pracy naukowej podejmuje interdyscyplinarną problematykę nadzoru finansowego, w tym aspekty finansowe związane ze stabilnością systemu finansowego oraz publicznoprawne zagadnienia organizacji i prawnych form działania.