Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Renata Tanajewska
ORCID: 0000-0002-5673-1852
Dr Renata Tanajewska Adiunkt w Zakładzie Prawa Handlowego, w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.1
JEL: K15

Rola zamawiającego w optymalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozważania na podstawie ustawy — Prawo zamówień publicznych

In the Polish Public Procurement Law, the role of a contracting authority is focused on the preparation to the process of a public contract award. However, it is difficult to approve of the thesis according to which the role of a contracting authority is limited solely to the application of the provisions of the Public Procurement Law. There is no legal analysis to confirm how important the participation of a contracting authority is in the investment planning and cooperation at every stage of the investment. The technological process of the public contract performance void of activities undertaken by a contracting authority may end as a failure, either economical, qualitative or even legal.

W polskim prawie zamówień publicznych rola zamawiającego skupiona jest wokół przygotowania procesu udzielenia zamówienia publicznego. Trudno jest jednak zgodzić się z tezą, że rola zamawiającego ogranicza się wyłącznie do stosowania przepisów ustawy — Prawo zamówień publicznych. Pod względem prawnym nie analizuje się, jak istotny jest udział zamawiającego w planowaniu inwestycji i współdziałanie na każdym etapie realizacji inwestycji. Technologiczny proces realizacji zamówienia publicznego bez działań podejmowanych przez zamawiającego może okazać się niepowodzeniem, czy to pod względem ekonomicznym, jakościowym, czy nawet prawnym.

Słowa kluczowe: contracting authority; public procurement; public funds; investment process; construction process (zamawiający; zamówienia publiczne; środki publiczne; proces inwestycyjny; proces budowlany)

Dr Renata Tanajewska

Adiunkt w Zakładzie Prawa Handlowego, w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.