Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Weronika Wojturska
ORCID: 0000-0002-9514-9611
Mgr Weronika Wojturska Laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona „Studenckim Noblem” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP dziedzinie nauk społeczno- ekonomicznych oraz laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitny „Student
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.5
JEL: K23, K24

Outsourcing chmury obliczeniowej jest wyzwaniem pod względem regulacyjnym i operacyjnym nie tylko dla zakładów ubezpieczeń, ale także dla polskiego prawodawcy i organu nadzoru, którzy mierzą się z dostosowaniem obowiązujących przepisów do bieżących potrzeb praktyki obrotu. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie głównych trudności interpretacyjnych we wdrażaniu rozwiązań chmurowych, jakie mogą nastręczać przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie istotnych po implementacji Dyrektywy Wypłacalność II oraz zidentyfikowanie zmian, które wprowadza Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Komunikacie dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z 2020 r. wobec stanowiska wydanego w 2017 r.. Zmiany te można oceniać w kategoriach ułatwień regulacyjnych w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: zakłady ubezpieczeń; działalność ubezpieczeniowa; outsourcing; chmura obliczeniowa; Komisja Nadzoru Finansowego; KNF

Mgr Weronika Wojturska

Laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona „Studenckim Noblem” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP dziedzinie nauk społeczno- ekonomicznych oraz laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitny „Student naukowiec” podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauki prawne, związana z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Praca magisterska, na podstawie której powstał artykuł, zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.