Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.9
JEL: K12, K15, K22

Commentary to the judgment of the Supreme Court of 23 June 2020 (V CSK 521/18). Granting the supervisory board of a limited liability company the power to delegate its member to perform the duties of a management board member

The judgment of the Supreme Court dated 23 June, 2020 (V CSK 521/18) is of substantial importance for limited liability companies with a supervisory board, as well as for entities that are considering establishing a limited liability company with a supervisory board. The ruling referred to in the commentary indicates that it is possible to delegate a supervisory board member to the management board of a limited liability company and at the same time it indicates the framework in which such a structure must be construed in order to comply with the nature of the relationship between a limited liability company and its shareholder. The judgement covered by the commentary deserves to be approved and acknowledged. This article is aiming to serve as input to the debate on the right to delegate a supervisory board member to the management board of a limited liability company and on the terms of implementing thereof.

Keywords: supervisory board; management board; limited liability company; delegating a supervisory board member to the management board of a limited liability company; structure of the provisions of the company articles of association with regard to delegation procedure

References

Bibliografia/References

Dumkiewicz, M. (2020). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2021). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, art. 201, LEX/el., https://sip.lex.pl/#/commentary/587248969/650545/kidyba-andrzej-komentarz-aktualizowany-do-art-1-300-kodeksu-spolek-handlowych?cm=URELATIONS (15.11.2021).

Kidyba, A. (2021). Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, art. 383, LEX/el., https://sip.lex.pl/#/commentary/587252853/651496/kidyba-andrzej-komentarz-aktualizowany-do-art-301-633-kodeksu-spolek-handlowych?cm=URELATIONS (04.11.2021).

Kozłowska-Chyła, B. (2015). Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonania pojedynczej czynności członka zarządu. Glosa do wyroku WSA z 9.06.2011 r., I SA/Ke 228/11, Glosa, (2), 34–41.

Kułak, K. (2015). Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Warszawa: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369362155/269993 (03.11.2021).

Lewandowski, P. (2019). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie. Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (3), 117–135. https://doi.org/10.18276/ais.2019.27-07

Matysiak, W. P. (2014). Dopuszczalność przyjęcia nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej przez wszystkich partnerów. Przegląd Prawa Handlowego, (2), 22–28.

Nowacki, A. (2010). Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (10), 13–21.

Osajda, K. (2014). Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli. Warszawa: LexisNexis.

Romanowski, M. (2000). Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 35–41.

Seredyński, F. (2007). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do pełnienia funkcji członka zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (9), 21–25.

Sikorski, G. (2019). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (10), 21–26.

Strzelczyk, K. (2012). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. Warszawa: LexisNexis.

Strzępka, W. (2001). Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o.o. Prawo spółek, (5).

Szumański, A. (1999). Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych. Gdańskie Studia Prawnicze, (2), s. 411–422.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
79.00 €
71.00
get subscription