Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Child carers in company’s sources of law

Due to the high demand for qualified employees on the labor market, their expectations for providing fair pay, but also other benefits affecting the safety and functioning of the employee, both in private life and in the professional environment, are growing. The way to ensure safety will depend on the employer's approach to the issue of employee benefits in general and the role they play in increasing the postulated work efficiency. Entering additional parental rights into the system of company sources of labor law seems to be justified, and entering them there – especially justified in the face of diverse financial possibilities of employers.

Download article
Keywords: labour law; employment law; company’s sources of labour law; children carers

References

Bibliografia

Babińska-Górecka, R. (2018). Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób wykonujących pracę zarobkową. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Baran, K. W. (2018). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czerniak-Swędzioł, J. (2016). W. J. Czerniak-Swędzioł (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gersdorf, M. (2010.) W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa: LexisNexis.

Godlewska-Bujok, B. (2015). Uprawnienia związane z rodzicielstwem - nowa odsłona. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), 17-22.

Godlewska-Bujok, B. (2019). Work-life balance czy work-life conflict w kontekście prywatności pracowników sprawujących opiekę. W: B. Godlewska-Bujok, K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności: studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koc, J. (2019). Generacyjna wieża Babel w firmach. Jak przyciągnąć i zatrzymać młodych? www.pulshr.pl (07.06.2019).

Kotowska, I. (2007). Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, Polityka Społeczna, (8), 13-19.

McDonald, P. (2002). Sustaining Fertility through Public policy: The Range of Options. Population, (3), https://doi.org/10.3917/pope.203.0417

Mitrus, L. (2009). Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian kodeksu pracy. W: A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: C.H. Beck.

Polka na rynku pracy ma się całkiem nieźle. (2019). www.pulshr.pl (30.08.2019).

Przewodnik. (2007). Przewodnik  dobrych praktyk „Firma równych szans”. Gender Index, UNDP, EQUAL. Warszawa.

Rączka, K. (2010). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Romer, M. T. (2010). Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Stelina, J. (2008). W: J. Stelina (red), Leksykon prawa pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Uścińska, G. (2019). Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja. Warszawa: C.H. Beck.

Walczak, K. (2010). Regulaminy wynagrodzeń przyjęte w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi a zakładowy układ zbiorowy pracy. Czy jest zasadność różnicowania ich w zakresie mocy wiążącej a także sposobów stosowania? Studia z Zakresu Prawa Pracy.

Walczak, K. (2012a). W: B. M. Ćwiertniak (red.), Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych. Sosnowiec.

Walczak, K. (2012b). Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie atypowych form zatrudnienia, Monitor Prawa Pracy, (3).

Walczak, K. (2014). Autonomiczne źródła prawa pracy dotyczące wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (1).

Price of the magazine number
13.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription