Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Opiekunowie dzieci w zakładowych źródłach prawa pracy

Wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy sprawia, że rosną ich oczekiwania co do zapewniania nie tylko godziwego wynagrodzenia, ale i innych świadczeń wpływających na bezpieczeństwo i funkcjonowanie pracownika zarówno w życiu prywatnym, jak i środowisku zawodowym. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa będzie zależny od podejścia pracodawcy do kwestii świadczeń na rzecz pracowników w ogóle i roli odgrywanej przez te świadczenia w zwiększaniu postulowanej efektywności pracy. Zdaniem autorów wpisywanie dodatkowych uprawnień rodzicielskich w system zakładowych źródeł prawa pracy wydaje się być uzasadnione, a wpisanie ich właśnie tam – szczególnie usprawiedliwione w obliczu zróżnicowanych możliwości finansowych pracodawców.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo pracy; prawo zatrudnienia; zakładowe źródła prawa pracy; opiekunowie dzieci

Bibliografia

Bibliografia

Babińska-Górecka, R. (2018). Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób wykonujących pracę zarobkową. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Baran, K. W. (2018). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czerniak-Swędzioł, J. (2016). W. J. Czerniak-Swędzioł (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gersdorf, M. (2010.) W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa: LexisNexis.

Godlewska-Bujok, B. (2015). Uprawnienia związane z rodzicielstwem - nowa odsłona. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), 17-22.

Godlewska-Bujok, B. (2019). Work-life balance czy work-life conflict w kontekście prywatności pracowników sprawujących opiekę. W: B. Godlewska-Bujok, K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności: studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koc, J. (2019). Generacyjna wieża Babel w firmach. Jak przyciągnąć i zatrzymać młodych? www.pulshr.pl (07.06.2019).

Kotowska, I. (2007). Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, Polityka Społeczna, (8), 13-19.

McDonald, P. (2002). Sustaining Fertility through Public policy: The Range of Options. Population, (3), https://doi.org/10.3917/pope.203.0417

Mitrus, L. (2009). Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian kodeksu pracy. W: A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: C.H. Beck.

Polka na rynku pracy ma się całkiem nieźle. (2019). www.pulshr.pl (30.08.2019).

Przewodnik. (2007). Przewodnik  dobrych praktyk „Firma równych szans”. Gender Index, UNDP, EQUAL. Warszawa.

Rączka, K. (2010). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Romer, M. T. (2010). Prawo pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Stelina, J. (2008). W: J. Stelina (red), Leksykon prawa pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Uścińska, G. (2019). Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja. Warszawa: C.H. Beck.

Walczak, K. (2010). Regulaminy wynagrodzeń przyjęte w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi a zakładowy układ zbiorowy pracy. Czy jest zasadność różnicowania ich w zakresie mocy wiążącej a także sposobów stosowania? Studia z Zakresu Prawa Pracy.

Walczak, K. (2012a). W: B. M. Ćwiertniak (red.), Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych. Sosnowiec.

Walczak, K. (2012b). Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie atypowych form zatrudnienia, Monitor Prawa Pracy, (3).

Walczak, K. (2014). Autonomiczne źródła prawa pracy dotyczące wynagradzania. Monitor Prawa Pracy, (1).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę