Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.2
JEL: K31

Discrimination on the basis of some parental rights. New tasks for the legislative bodies in the light of Directive 2019/1158

The article concerns the problems of implementing Directive 2019/1158, the provisions of which will have to be reflected in Polish labour regulations already in August 2022. It is not only about the obligatory extension of some leaves for the other parent, but also about introducing a new discriminatory basis and reformulating the existing provisions on parental rights. It is also worth noting that Directive 2019/1158 extends the sphere of care over dependent or temporarily dependent persons other than children.

Keywords: : labour law; European law; carers; employment of women; working parents; benefits; Directive 2019/1158; work-life-balance

References

Bibliografia/References

Bir, J. (2019). The future of Europe. ETUC.

Godlewska-Bujok, B. (2021). Ochrona pracy kobiet i rodzicielstwa we współczesnym prawie pracy. W: M. Gersdorf i K. Rączka (red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. i Moss, P. (2021) 17th International Review of Leave Policies and Related Research 2021. www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2021/DOI: 10.18445/20210817-144100-0

Ludera-Ruszel, A. (2020). EU Work-Life Balance Directive-the Challenges for Poland. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 10–19. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.12.2

Olejniczak, D. (2021). Zakres zmian prawa polskiego mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zeszyty Prawnicze BAS, 70(2), 184–190. https://doi.org/ 10.31268/ZPBAS.2021.30

Oliveira, Á., De La Corte-Rodríguez, M. i Lütz, F. (2020). The new Directive on Work-Life Balance: towards a new paradigm of family care and equality? European Law Review, 45(3), 295–323.

Otto, M. i Florczak, I. (2019). Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy-realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane.

Parlament Europejski (2017). Wniosek z dnia 26.04.2017: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, COM(2017) 253 final, 2017/0085(COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52017PC0253, (1.06.2021).

Porte, C. D. L., Larsen, T. P. i Szelewa, D. (2020). A Gender Equalizing Regulatory Welfare State? Enacting the EU's Work-Life Balance Directive in Denmark and Poland. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 691(1), 84–103. https://doi.org/10.1177/0002716220956910

Waddington, L. i Bell, M. (2021). The right to request flexible working arrangements under the Work-life Balance Directive — A comparative perspective. European Labour Law Journal, 20319525211038270. https://doi.org/10.1177/20319525211038270

Walczak, K. i Godlewska-Bujok, B. (2021). Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa/The principle of satisfying the living and social needs of the employee in the company's sources of law with respect to parenthood. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/product-pol-15424-Zasada-zaspokajania-bytowych-i-socjalnych-potrzebpracownika-w-zakladowych-zrodlach-prawa-pracy-w-odniesieniu-do-rodzicielstwa-The-principle-of-satisfying-the-living-and-social-needs-of-theemployee-in-the-companys-sources-of-law.html

Whittle, R. i Bell, M. (2002). Between social policy and Union citizenship: the Framework Directive on equal treatment in employment. European Law Review, 27(6), 677–691.

ZUS (2021). Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych — 2021 r. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/miesieczna-informacjao-wybranych-swiadczeniach-pienieznych (1.11.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription