Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.2
JEL: K31

Dyskryminacja ze względu na korzystanie z niektórych uprawnień rodzicielskich. Nowe zadanie dla ustawodawcy w świetle dyrektywy 2019/1158

Artykuł dotyczy problemów wdrożenia dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, której przepisy już w sierpniu 2022 roku będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w polskich przepisach prawa pracy. Nie chodzi wyłącznie o obligatoryjne wydłużenie części urlopów z przeznaczeniem dla drugiego rodzica, ale również o wprowadzenie nowej podstawy dyskryminacyjnej oraz przeformułowanie dotychczas istniejących przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich. Warto także zauważyć, że dyrektywa 1158/19 rozszerza sferę opieki nad innymi niż dzieci osobami zależnymi lub przejściowo zależnymi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo pracy; prawo europejskie; opiekunowie; zatrudnienie kobiet; pracujący rodzice; zasiłki; dyrektywa 2019/1158; work-life-balance

Bibliografia

Bibliografia/References

Bir, J. (2019). The future of Europe. ETUC.

Godlewska-Bujok, B. (2021). Ochrona pracy kobiet i rodzicielstwa we współczesnym prawie pracy. W: M. Gersdorf i K. Rączka (red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. i Moss, P. (2021) 17th International Review of Leave Policies and Related Research 2021. www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2021/DOI: 10.18445/20210817-144100-0

Ludera-Ruszel, A. (2020). EU Work-Life Balance Directive-the Challenges for Poland. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 10–19. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.12.2

Olejniczak, D. (2021). Zakres zmian prawa polskiego mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zeszyty Prawnicze BAS, 70(2), 184–190. https://doi.org/ 10.31268/ZPBAS.2021.30

Oliveira, Á., De La Corte-Rodríguez, M. i Lütz, F. (2020). The new Directive on Work-Life Balance: towards a new paradigm of family care and equality? European Law Review, 45(3), 295–323.

Otto, M. i Florczak, I. (2019). Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy-realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane.

Parlament Europejski (2017). Wniosek z dnia 26.04.2017: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, COM(2017) 253 final, 2017/0085(COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52017PC0253, (1.06.2021).

Porte, C. D. L., Larsen, T. P. i Szelewa, D. (2020). A Gender Equalizing Regulatory Welfare State? Enacting the EU's Work-Life Balance Directive in Denmark and Poland. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 691(1), 84–103. https://doi.org/10.1177/0002716220956910

Waddington, L. i Bell, M. (2021). The right to request flexible working arrangements under the Work-life Balance Directive — A comparative perspective. European Labour Law Journal, 20319525211038270. https://doi.org/10.1177/20319525211038270

Walczak, K. i Godlewska-Bujok, B. (2021). Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa/The principle of satisfying the living and social needs of the employee in the company's sources of law with respect to parenthood. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/product-pol-15424-Zasada-zaspokajania-bytowych-i-socjalnych-potrzebpracownika-w-zakladowych-zrodlach-prawa-pracy-w-odniesieniu-do-rodzicielstwa-The-principle-of-satisfying-the-living-and-social-needs-of-theemployee-in-the-companys-sources-of-law.html

Whittle, R. i Bell, M. (2002). Between social policy and Union citizenship: the Framework Directive on equal treatment in employment. European Law Review, 27(6), 677–691.

ZUS (2021). Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych — 2021 r. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/miesieczna-informacjao-wybranych-swiadczeniach-pienieznych (1.11.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę