Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Employment relationship without an employer?

In the article, the author examines the rules on thetermination of the employment relationship in connection with the death of the employer who ran the enterprises. However, labor laws provide that employment relations, despite the death of the employer, do not expire in the event of: the transfer of the workplace to a new employer, the establishment of a succession board at the death of the employer, and in the case of not the establishment of such a board of directors, the employment relationship generally expires 30 days after the death of the employer. In this legal state, it may happen that the employment relationship will exist despite the physical absence of the employer. Removing this defect requires a change in the rules, and until then the author proposes to adopt the concept of a substitute employer, which is the municipality or the State Treasury.

Download article
Keywords: termination of employment; employer; succession board

References

Bibliografia/References

Bieniek, G. (1977). W: J. Jończyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.

Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Piotrowski, W. (1976). Rozwiązanie stosunku pracy. W: W. Jaśkiewicz (red.), Studia nad kodeksem pracy. Poznań.

Rejman, S. (1979). W: A. Filcek, W. Formański, M. Piekarski, S. Rejman, F. Rusek, Z. Salwa i T. Zieliński, Kodeks pracy z komentarzem. Warszawa.

Rycak, A. (2018). W: J. Stelina (red.), Prawo pracy. Warszawa.

Stelina, J. (2015). Ewolucja kodeksowej regulacji wygaśnięcia stosunku pracy. W: A. Kosut i W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga Jubileuszowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesor Teresy Liszcz. Lublin.

Walas, A. (1975). Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy. W: R. Korolec i J. Pacho, Nowe prawo pracy. Warszawa.

Zbucka, M. (2018). Skutki prawne śmierci pracodawcy. Warszawa.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 7/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription