Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.8
JEL: K31

Exemption from duty to perform work during the notice period

On February 22, 2016, the institution of exemption from the duty to perform work during the notice period was introduced into the universal labour law. The author presents the first judgment of the Supreme Court, which more broadly referred to this regulation.

Download article
Keywords: labour law acts; notice period

References

Bibliografia

Góral, Z. (2018). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Jaśkowski, K. (2016). Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Kuczyński, T. (2004). W: U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa. Warszawa.

Lewandowicz-Machnikowska, M. (2017). W: K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.

Mitrus, L. (2010). Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Część II. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Witkowski, J. (2016). Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w relacji do praw i obowiązków stron stosunku pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Price of the magazine number
13.00
Subscription
162.00 €
121.00
get subscription