Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.1
JEL: K31

Future of Work

The world lacks a coherent and positive narrative that would indicate what to do next with work. These comments  should be related to the final vision of "Future work" by the ILO. This must, therefore, be accompanied by an appeal for the ILO to keep up more with today's challenges. It is not about the ILO advocating the end of work, but about the fact that in the era when artificial intelligence (more broadly: digitization) is an unfinished project, it commit to take into account two future eventualities: continuation of work or its end. This approach does not risk leaving people alone in case they lose their jobs and income permanently.

Download article
Keywords: future of work; artificial intelligence/robotics; end of work as one of the possible future scenarios

References

Boruta, I. (2019). Pracować nad lepszą przyszłością. W sprawie raportu Światowej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne,

(3), https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.1

Bostrom, N. (2014). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Helion, https: //doi. org/10.17951/kw. 2016.20.183

Brynjolfsson, E. i Mc Fee, A. (2014). The Second Machine Age: Work Progres, and Prosperity in a Time of Brilant Technologies. WW. Norton & Company.

Czubocha, K. i Rejman, K. (2015). Społeczeństwo czasu wolnego i konsumpcji w dobie postmodernizmu. Humanites and Social Sciences, XX(4),

https://doi.org/10.7862/rz.2015.hss.49

Dowbor, L. (2019). The Age of Unproductive Capital. New Architectures of Power. Cambridge Scolars Publishing.

Fykuyama, F. (2018). Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Gardrey, J., Raim L., Chiber, V. i Midena, M. (2019). Przyszłość przemysłu. Le Mondediplomatique (edycja polska), (4).

Gersdorf M. (2018), Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Hägglund, M. (2019). This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom. Penguin Random House.

Harrari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jagoda, A. i Klimczak, M. (2011). Praca jako zasób — pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici.

Ekonomia, (42), https://doi.org/10.12775/aunc_econ.2011.011

Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurzweil, R. (2005). The Singularity is Near. New York: Viking.

Lewandowski, J. i Sztyber, W. B. (2012a). Formacje społeczno-ekonomiczne. Cz. I, www.1917, net.pl

Lewandowski, J. i Szyber, W. B. (2012b). Formacje społeczno-ekonomiczne. Cz. II, www.1917, net.pl

Lindenberg, G. (2018). Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy. Wydawnictwo: Otwarte.

Marks, K. (1867). Kapitał: krytyka ekonomii politycznej. T. I.

Mędrala, M. (2018). Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie.

Warszawa: Wolters Kluwer, https://doi.org/10.18290/rnp. 2018.28.4-6

Mols, R. (1981). Pięć wieków rewolucji demograficznej w Europe Zachodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

MOP. (2019). Deklaracja stulecia w sprawie przyszłości pracy. MOP.

Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów końcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdziałania. Koniec kapitalizmu. Warszawa: Studio EMKA.

Ross, A. (2017). Świat przyszłości. Wydawnictwo MT Biznes.

t. LXI, nr 1/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.1.1

Schwab, K. (2018) Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Studio EMKA.

Schwartz, B. (2018). Dlaczego pracujemy. Wydawnictwo: Relacja.

Sejnowski, T. J. (2019). Głęboka rewolucja. Kiedy sztuczna inteligencja spotka się z ludzką. Warszawa: Poltext.

Skinner, Ch. (2018). Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja. Warszawa: Poltext.

Stiglitz, J. S. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szlinder, M. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Warszawa: PWN.

Szopa, B. (2018). Globalizacja a rynek pracy. W: B. Szopa i E. Ślęzak (red.), Społeczne aspekty globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tegmark, M. (2019). Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: Prószyński Media.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 1/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription