Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.1
JEL: K31

O przyszłości pracy

Światu brakuje spójnej i pozytywnej narracji, która wskazywałaby na to, co dalej z pracą. Te uwagi należy odnieść do ostatniej wizji „Przyszłości pracy” autorstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy. W konsekwencji uzasadniony jest apel, by MOP w większym stopniu nadążała za współczesnymi wyzwaniami. Nie chodzi przy tym, aby organizacja ta opowiedziała się za schyłkiem pracy jako jedynym przyszłościowym scenariuszem, lecz by w dobie, w której sztuczna inteligencja (szerzej: cyfryzacja) jest projektem niedokończonym, wzięła pod uwagę kontynuację pracy albo jej koniec jako dwie przyszłościowe ewentualności. Takie podejście nie grozi pozostawieniem ludzi samym sobie na wypadek gdyby mieli oni na stałe stracić pracę i dochód.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przyszłość pracy; sztuczna inteligencja/robotyka; schyłek pracy jako jeden z możliwych scenariuszy przyszłościowych

Bibliografia

Boruta, I. (2019). Pracować nad lepszą przyszłością. W sprawie raportu Światowej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne,

(3), https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.1

Bostrom, N. (2014). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Helion, https: //doi. org/10.17951/kw. 2016.20.183

Brynjolfsson, E. i Mc Fee, A. (2014). The Second Machine Age: Work Progres, and Prosperity in a Time of Brilant Technologies. WW. Norton & Company.

Czubocha, K. i Rejman, K. (2015). Społeczeństwo czasu wolnego i konsumpcji w dobie postmodernizmu. Humanites and Social Sciences, XX(4),

https://doi.org/10.7862/rz.2015.hss.49

Dowbor, L. (2019). The Age of Unproductive Capital. New Architectures of Power. Cambridge Scolars Publishing.

Fykuyama, F. (2018). Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Gardrey, J., Raim L., Chiber, V. i Midena, M. (2019). Przyszłość przemysłu. Le Mondediplomatique (edycja polska), (4).

Gersdorf M. (2018), Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Hägglund, M. (2019). This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom. Penguin Random House.

Harrari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jagoda, A. i Klimczak, M. (2011). Praca jako zasób — pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici.

Ekonomia, (42), https://doi.org/10.12775/aunc_econ.2011.011

Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurzweil, R. (2005). The Singularity is Near. New York: Viking.

Lewandowski, J. i Sztyber, W. B. (2012a). Formacje społeczno-ekonomiczne. Cz. I, www.1917, net.pl

Lewandowski, J. i Szyber, W. B. (2012b). Formacje społeczno-ekonomiczne. Cz. II, www.1917, net.pl

Lindenberg, G. (2018). Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy. Wydawnictwo: Otwarte.

Marks, K. (1867). Kapitał: krytyka ekonomii politycznej. T. I.

Mędrala, M. (2018). Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie. W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie.

Warszawa: Wolters Kluwer, https://doi.org/10.18290/rnp. 2018.28.4-6

Mols, R. (1981). Pięć wieków rewolucji demograficznej w Europe Zachodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

MOP. (2019). Deklaracja stulecia w sprawie przyszłości pracy. MOP.

Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów końcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdziałania. Koniec kapitalizmu. Warszawa: Studio EMKA.

Ross, A. (2017). Świat przyszłości. Wydawnictwo MT Biznes.

t. LXI, nr 1/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.1.1

Schwab, K. (2018) Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Studio EMKA.

Schwartz, B. (2018). Dlaczego pracujemy. Wydawnictwo: Relacja.

Sejnowski, T. J. (2019). Głęboka rewolucja. Kiedy sztuczna inteligencja spotka się z ludzką. Warszawa: Poltext.

Skinner, Ch. (2018). Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja. Warszawa: Poltext.

Stiglitz, J. S. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szlinder, M. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Warszawa: PWN.

Szopa, B. (2018). Globalizacja a rynek pracy. W: B. Szopa i E. Ślęzak (red.), Społeczne aspekty globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tegmark, M. (2019). Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: Prószyński Media.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę