Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.8
JEL: K31

Invalidity of proceeding in labor law and social security cases and maintaining the standard of proper composition of the court (Article 379(4) of the Code of Civil Procedure) – the latest jurisprudence

Abstract The author presents the jurisprudence of the Supreme Court focused on the issue of maintaining the standard of of proper composition of the court in cases covered by civil procedure, when a person, wchich participates in the composition was appointed to the office of judge at the request of the National Council of the Judiciary formed in the procedure specified in the Act of 2017 amending the Act on the National Council of the Judiciary and other acts. She discusses in more detail the latest judgment in this field passed in the Labor and Social Security Law Chamber of the Supreme Court.

Download article
Keywords: the invalidity of the proceedings; the composition of the court; right to a fair trial

References

Garlicki, L. (2019). Polskie prawo konstytucyjne. Wolters Kluwer Polska.

Garlicki, L. (2021). Trybunał Strasburski a kryzys polskiego sądownictwa. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r., Ástráđsson przeciwko Islandii. Przegląd Sądowy, (4).

Grajewski, K. (2020). Dysfunctionality of the National Council of the Judiciary in the Polish Constitutional System After Statutory Changes. Glosa do uchwały SN z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze, (4). https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12

Hermeliński, W., Nita-Światłowska, B. (2021). Glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., skarga nr 26374/18, Gudmundur Andri Ástráđsson przeciwko Islandii. Europejski Przegląd Sądowy, (5).

Kappes, A., Skrzydło, J. (2020). Czy wyroki neo-sędziów są ważne? - rozważania na tle uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r. Palestra, (5).

Łazarska, A. (2020). Refleksje na temat czynników „mrożących” europejski dialog prejudycjalny. Europejski Przegląd Sądowy, (12).

Stefański, K. (2021). Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Państwo i Prawo, (12).

Szmulik, B. (2008). Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. C.H.Beck.

Tuleja, P. (2020). Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r. Państwo i Prawo, (10).

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription