Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.1.8
JEL: K31

Nieważność postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a zachowanie standardu należytej obsady sądu (art. 379 pkt 4 k.p.c.) – najnowsze orzecznictwo

Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego skoncentrowane wokół problematyki zachowania standardu należytej obsady sądu w sprawach objętych procedurą cywilną, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Szerzej omawia najnowszy judykat z tego zakresu zapadły w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: nieważność postępowania; skład sądu; prawo do sądu

Bibliografia

Garlicki, L. (2019). Polskie prawo konstytucyjne. Wolters Kluwer Polska.

Garlicki, L. (2021). Trybunał Strasburski a kryzys polskiego sądownictwa. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2020 r., Ástráđsson przeciwko Islandii. Przegląd Sądowy, (4).

Grajewski, K. (2020). Dysfunctionality of the National Council of the Judiciary in the Polish Constitutional System After Statutory Changes. Glosa do uchwały SN z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze, (4). https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12

Hermeliński, W., Nita-Światłowska, B. (2021). Glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., skarga nr 26374/18, Gudmundur Andri Ástráđsson przeciwko Islandii. Europejski Przegląd Sądowy, (5).

Kappes, A., Skrzydło, J. (2020). Czy wyroki neo-sędziów są ważne? - rozważania na tle uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r. Palestra, (5).

Łazarska, A. (2020). Refleksje na temat czynników „mrożących” europejski dialog prejudycjalny. Europejski Przegląd Sądowy, (12).

Stefański, K. (2021). Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Państwo i Prawo, (12).

Szmulik, B. (2008). Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. C.H.Beck.

Tuleja, P. (2020). Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r. Państwo i Prawo, (10).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę