Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Legal status and functions of the principle of worker's participation in management

The author discusses the interpretation of the worker’s participation principle in managament of establishements according to art. 18(2) labour code. He also discribes legal status being used in this place. As main subject of regulation of this principle the author considers the Act of informing and consultation of workers being rhe ground of creating worker’s councils. However the scope of their functioning is every year decreasing. The proposals which could serve to stimulate this institution have been presented. This would also be in complince with EU-labour law.

Download article
Keywords: participation; worker’s information and consultation; worker’s councils; collective labour law

References

Bibliografia

Ciompa, P. (2016). Rady pracowników w Polsce – stan aktualny, problemy prawne i społeczne, projekt nowelizacji. W: 10 lat rad pracowników w Polsce, Co dalej? Instytut Spraw Obywatelskich. Grupa INSPRO. Łódź.

Gładoch, M. (2008). Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego. Toruń.

Góral, Z. (2011). O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy. Warszawa.

Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa.

Penc, J. (1998). Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie. Warszawa.

Stelina, J. (2014). Komentarz do art. 182 k.p. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Unterschütz, J. (2016). Naczelne zasady zbiorowego prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym. Gdynia.

Wratny, J. (2019). Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy. Warszawa.

Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription