Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Status prawny i funkcje zasady uczestnictwa pracowników w zarządzaniu

Artykuł zawiera wykładnię zasady uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy określonej w art. 182 kodeksu pracy, z objaśnieniem jej statusu prawnego oraz występujących w tym przepisie pojęć. Za główny przedmiot w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 182 k.p., autor uznaje ustawę z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, będącą podstawą tworzenia rad pracowników. Rady te są jednak powoływane w coraz węższym zakresie. Autor zgłasza propozycje, które mogą się przyczynić do ożywienia tej instytucji, należącej do standardu unijnego prawa pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: partycypacja; rady pracowników; informacja i konsultacja; zbiorowe prawo pracy

Bibliografia

Bibliografia

Ciompa, P. (2016). Rady pracowników w Polsce – stan aktualny, problemy prawne i społeczne, projekt nowelizacji. W: 10 lat rad pracowników w Polsce, Co dalej? Instytut Spraw Obywatelskich. Grupa INSPRO. Łódź.

Gładoch, M. (2008). Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego. Toruń.

Góral, Z. (2011). O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy. Warszawa.

Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa.

Penc, J. (1998). Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie. Warszawa.

Stelina, J. (2014). Komentarz do art. 182 k.p. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Unterschütz, J. (2016). Naczelne zasady zbiorowego prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym. Gdynia.

Wratny, J. (2019). Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy. Warszawa.

Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę