Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Maternity allowance for PhD students who receive doctoral scholarship in Poland

In the article, the author analyzes the possibility of combining a doctoral scholarship with maternity allowance in the case of childbirth or admission of a child during the education at doctoral school. The legislator, by allowing the PhD students to voluntarily take part in sickness insurance, has also granted tchem the right to benefits from this insurance. However, this right can be completely illusory in practice. PhD students retain the right to doctoral scholarship, which is obligatory for all doctoral students. Although if a child is born or a child is brought up, a doctoral student may suspend his education, but he is still entitled to a doctoral scholarship. If this scholarship is qualified as remuneration obtained under "scientific employment", the provisions of the Benefit Act would exclude the possibility of obtaining maternity allowance. It would be pointless to join the sickness insurance in this case. If we don't recognize the doctoral scholarship for a sui generis type of remuneration, it would allow the PhD students to receive simultaneous both maternity allowance and scholarship, which would be incompatible with the purpose and function of maternity allowance and also incompatible with the system assumptions of the Polish social insurance system.

Download article
Keywords: social insurances; sickness insurance; maternity allowance; PhD students; doctoral scholarship

References

Bibliografia/References

Antonów, K. (2019). Rozdział XXXV. Podleganie ubezpieczeniom społecznym. W K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (s. 757–777). Warszawa: Wolters Kluwer.

Babińska-Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Baran, K. W. (2011). O systematyce i delimitacji niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W Z. Kubot i T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin.

Baran, K. W. (2018). Komentarz do art. 2. W K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Darmorost, E. (2012). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Dokowicz, M. (2019a). Komentarz do art. 204. W J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Dokowicz, M. (2019b). Komentarz do art. 209. W J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex. pl/#/

Florczak, I. (2020). Komentarz do art. 204. W K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Góral, Z. (2015). Naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze. W K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze (s. 366–390). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jędrasik-Janowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Musiała, A. (2020). Komentarz do art. 209. W K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Przybyłowicz, A. (2020). Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie. Przegląd Prawa i Administracji (tekst przyjęty do druku).

Radzisław, A. (2016). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.legalis.pl/index.seam

Ostaszewski, W. (2012). Komentarz do art. 212. W: M. Gersdorf i B. Gudowska (red.), Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.legalis.pl/index.seam

Sanetra, W. (2013). Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych. W Ubezpieczenie społeczne — dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Wrocław: Poligrafia ZUS.

Stopka, K. (2018). Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim. Warszawa: Difin.

Wagner, B. (2009). Komentarz do art. 80. W L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa. Wolters Kluwer.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
159.00 €
119.00
get subscription