Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.10.2
JEL: J39, J51

Minimum wage in the activities of the International Labour Organization

The subject of the article is the activity of the International Labour Organization regarding the minimum wage. The author draws attention to the varied interest of the ILO in this subject in particular periods, and she attempts to identify its causes. The author analyzes the development of ILO legal instruments in the field of minimum wage against the background of social and economic changes. She highlights the changing function of the minimum wage that with time became one of the tools for implementing the ILO global strategy for decent work and sustainable development. The author notes the influence of ILO on activities of the United Nations, the Council of Europe and the European Union. She stresses the importance of ILO regulations concerning the minimum wage to counteract the dehumanization of human work in the face of globalization.

Download article
Keywords: minimum wage; decent work; International Labour Organization; ILO Minimum Wage Fixing Convention No. 131; ILO Centenary Declaration for the Future of Work; sustainable development

References

Bibliografia/References

Albin, E. (2018). Social inclusion for Labour Law: Meeting Particular Scales of Justice. W: H. Collins, G. Lester i V. Mantouvalou (red.), Philosopical Foundations of Labour Law (s. 287–305). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198825272.003.0016

Anker, R. (2011). Estimating a living wage: A methodological review. Conditions of Work and Employment Series, (29). Geneva: International Labour Organisation.

Bangasser, P. E. (2000). The ILO and the informal sector: an institutional history. Employment Paper. Geneva: International Labour Organization.

Boruta, I. (2019). „Pracować nad lepszą przyszłością”. W sprawie raportu Światowej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.1

Boruta, I. (2020). O przyszłości pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.1.1

Cunningham, W. (2007). Minimum Wages and Social Policy. Lessons from Developing Countries. Washington: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7011-7

Ghai, D. (1999). The World Employment Programme at ILO. W: D. Ghai: Building Knowledge Organizations: Achieving Excellence.

Góral, Z. i Tyc, A. (2019). Źródła międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na system prawa polskiego. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Florek, L. i Seweryński, M. (1988). Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

ILO (1965). Activities of the I. L. O. 1964, Raport Report of the Director-General (Part II) to the International Labour Conference, Forty-ninth Session, 1965, Nineteenth Report of the International Labour Organisation to the United Nations. Geneva.

ILO (1999). Report of the Director General. Decent Work, International Labour Conference 87th Session 1999. Geneva.

ILO (2007). Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises. International Labour Conference, June 2007. Geneva.

ILO (2010). Resolution concerning the recurrent discussion on employment, 16.06.2010. W: Resolutions adopted by the International Labour Conference at its 99th Session, Geneva June 2010. Geneva.

ILO (2014). Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendation. General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), Report III (Part 1B). Geneva.

ILO (2019). Work for a Brighter Future. Global Commission on the future of Work. www.ilo.org

Marinakis, A. (2009). The role of ILO in the development of minimum wages. ILO Century Project. Working Paper. Geneva: International Labour Organization.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–2012. Tom I. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mitrus, L. (2017). Powstanie i ewolucja prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Novitz, T. (2020). Engagement with sustainability at the International Labour Organization and wifer implications for collective worker voice. International Labour Review, 159(4). https://doi.org/10.1111/ilr.12181

Raynaud, E. (2017). The International Labour Organization and the Living Wage: A Historical Perspective. Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch, Conditions of Work and Employment, Series No. 90. Geneva: International Labour Office.

Robin-Olivier, S. (2020). The relationship between international law and European labour legislation and its impact on the development of international and European social law. International Labour Review, 159(4). https://doi.org/10.1111/ilr.12195

Sengenberger, W. (2020). Międzynarodowe standardy pracy w gospodarce światowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polityka Społeczna, (2).

Servais, J.-M. (2014). International Labour Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer International.

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: C.H.Beck.

Supiot, A. (2010). L'esprit de Philadelphie. La justice social face au marché total. Paris: Seuil.

Supiot, A. (2020). The tasks ahead of the ILO at its centenary. International Labour Review, 159(1). https://doi.org/10.1111/ilr.12164

Supiot, A. (2021). Labour is not a commodity: The content and meaning of work in the twenty-first century. International Labour Review, 160 (1). https://doi.org/10.1111/ilr.12205

Świątkowski, A. M. (2008). Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy — standardy międzynarodowe. Wolumen 2.Warszawa: C.H.Beck.

Walczak, K. (2011). Zasady wynagradzania za pracę w regulacjach międzynarodowych i ich wpływ na ustawodawstwo polskie. W: Z. Kubot i T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin.

Walczak, K. (2019). Cele i działania Międzynarodowej Organizacji Pracy w ujęciu historycznym. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wratny, J. (2003). Minimalne wynagrodzenie za pracę — nowe regulacje prawne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription