Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.10.2
JEL: J39, J51

Minimalne wynagrodzenie za pracę w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy

Celem artykułu jest analiza działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy w sferze dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Autorka zwraca uwagę na zróżnicowane zainteresowanie MOP tą tematyką w poszczególnych okresach i podejmuje próbę określenia jego przyczyn. Analizuje rozwój instrumentów prawnych MOP w dziedzinie wynagrodzenia minimalnego na tle zmian społecznych i gospodarczych, wskazując na zmieniającą się funkcję minimalnego wynagrodzenia, które z czasem stało się jednym z narzędzi realizacji globalnej strategii na rzecz godnej pracy i zrównoważonego rozwoju. Autorka zwraca także uwagę na oddziaływanie MOP na aktywność ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej oraz podkreśla znaczenie regulacji MOP dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla przeciwdziałania dehumanizacji pracy człowieka w obliczu globalizacji.

Słowa kluczowe: minimalne wynagrodzenie za pracę; godna praca; Międzynarodowa Organizacja Pracy; konwencja nr 131 MOP; Deklaracja stulecia MOP na rzecz przyszłości pracy; zrównoważony rozwój

Bibliografia

Bibliografia/References

Albin, E. (2018). Social inclusion for Labour Law: Meeting Particular Scales of Justice. W: H. Collins, G. Lester i V. Mantouvalou (red.), Philosopical Foundations of Labour Law (s. 287–305). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198825272.003.0016

Anker, R. (2011). Estimating a living wage: A methodological review. Conditions of Work and Employment Series, (29). Geneva: International Labour Organisation.

Bangasser, P. E. (2000). The ILO and the informal sector: an institutional history. Employment Paper. Geneva: International Labour Organization.

Boruta, I. (2019). „Pracować nad lepszą przyszłością”. W sprawie raportu Światowej Komisji ds. przyszłości pracy (MOP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.1

Boruta, I. (2020). O przyszłości pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.1.1

Cunningham, W. (2007). Minimum Wages and Social Policy. Lessons from Developing Countries. Washington: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7011-7

Ghai, D. (1999). The World Employment Programme at ILO. W: D. Ghai: Building Knowledge Organizations: Achieving Excellence.

Góral, Z. i Tyc, A. (2019). Źródła międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na system prawa polskiego. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Florek, L. i Seweryński, M. (1988). Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

ILO (1965). Activities of the I. L. O. 1964, Raport Report of the Director-General (Part II) to the International Labour Conference, Forty-ninth Session, 1965, Nineteenth Report of the International Labour Organisation to the United Nations. Geneva.

ILO (1999). Report of the Director General. Decent Work, International Labour Conference 87th Session 1999. Geneva.

ILO (2007). Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises. International Labour Conference, June 2007. Geneva.

ILO (2010). Resolution concerning the recurrent discussion on employment, 16.06.2010. W: Resolutions adopted by the International Labour Conference at its 99th Session, Geneva June 2010. Geneva.

ILO (2014). Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendation. General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), Report III (Part 1B). Geneva.

ILO (2019). Work for a Brighter Future. Global Commission on the future of Work. www.ilo.org

Marinakis, A. (2009). The role of ILO in the development of minimum wages. ILO Century Project. Working Paper. Geneva: International Labour Organization.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–2012. Tom I. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mitrus, L. (2017). Powstanie i ewolucja prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Novitz, T. (2020). Engagement with sustainability at the International Labour Organization and wifer implications for collective worker voice. International Labour Review, 159(4). https://doi.org/10.1111/ilr.12181

Raynaud, E. (2017). The International Labour Organization and the Living Wage: A Historical Perspective. Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch, Conditions of Work and Employment, Series No. 90. Geneva: International Labour Office.

Robin-Olivier, S. (2020). The relationship between international law and European labour legislation and its impact on the development of international and European social law. International Labour Review, 159(4). https://doi.org/10.1111/ilr.12195

Sengenberger, W. (2020). Międzynarodowe standardy pracy w gospodarce światowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polityka Społeczna, (2).

Servais, J.-M. (2014). International Labour Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer International.

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: C.H.Beck.

Supiot, A. (2010). L'esprit de Philadelphie. La justice social face au marché total. Paris: Seuil.

Supiot, A. (2020). The tasks ahead of the ILO at its centenary. International Labour Review, 159(1). https://doi.org/10.1111/ilr.12164

Supiot, A. (2021). Labour is not a commodity: The content and meaning of work in the twenty-first century. International Labour Review, 160 (1). https://doi.org/10.1111/ilr.12205

Świątkowski, A. M. (2008). Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy — standardy międzynarodowe. Wolumen 2.Warszawa: C.H.Beck.

Walczak, K. (2011). Zasady wynagradzania za pracę w regulacjach międzynarodowych i ich wpływ na ustawodawstwo polskie. W: Z. Kubot i T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin.

Walczak, K. (2019). Cele i działania Międzynarodowej Organizacji Pracy w ujęciu historycznym. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wratny, J. (2003). Minimalne wynagrodzenie za pracę — nowe regulacje prawne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę