Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.5
JEL: K31
Jakub Szmit ORCID: 0000-0001-9079-4630 , e-mail: jszmit|prawo.ug.edu.pl| |jszmit|prawo.ug.edu.pl

Obligations concerning sharing of information of the employer towards the union representation

One of the areas that have changed as a result of the amendment of the Trade Union Act at the beginning of this year is the issue of the employer's obligation to provide certain information to the trade union. Due to the fact that this obligation is an element of the implementation of the constitutional principle of social partners' dialogue, it should be assessed as having significant axiological significance, and at the same time it is impossible not to notice its huge practical significance in order to enable the trade union representation at company level to perform properly. The article presents comments on the overall structure of this obligation, with particular emphasis on the importance of art. 28 of the Trade Union Act, as well as the conclusions and proposal de lege ferenda.

Download article
Keywords: trade unions; establishment trade union organization; collective labour law; social dialogue

References

Bibliografia

Baran K. W. (2018). Refleksje o ochronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Baran K. W. (2019a). Prawo związków zawodowych do informacji po nowelizacji ustawy związkowej. Monitor Prawa Pracy, (1).

Baran K. W. (2019b). Model of collective labour agreements in the Polish legal system. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Baran K. W. (2019c). Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej. Monitor Prawa Pracy, (5).

Florek, L. (2010). Prawo związku zawodowego do Informacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Gąciarz, B., Panków, W. (2001). Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa. Warszawa.

Grzebyk, P., Pisarczyk, Ł. (2019). Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Latos-Miłkowska, M. (2019). Reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych - nowa jakość czy stracona szansa? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Szmit, J. (2019). Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Tomanek, A. (2019). Wątpliwości wokół nowej definicji pracodawcy w prawie związkowym. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Walczak, K., (2019). Zasady potrącania składek związkowych w praktyce. Monitor Prawa Pracy, (4).

Wronikowska, E. (2007). Dialog społeczny jako podstawowa zasada zbiorowego prawa pracy w Polsce. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (1).

Wujczyk, M. (2007). Prawo związków zawodowych do informacji o sytuacji zakładu pracy i możliwości jego dochodzenia na drodze sądowej. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (1).

Żołyński, J. (2019). Sądowa kontrola liczebności członków związku zawodowego – uwagi krytyczne. Monitor Prawa Pracy, (5).

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription