Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.12.8
JEL: K31

Periodic assessment and the protection of the employee's personal rights — the latest jurisprudence

The author refers to the jurisprudence of the Supreme Court focused on the issue of infringement of the employee's personal rights as part of the periodic assessment carried out by the employer. She discusses the latest judicate in this field regarding the periodic assessment of academic teacher in more detail.

Download article
Keywords: personal rights; employee's personal rights; periodic assessment; academic teacher

References

Bosak-Sojka, M. (2018). Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy. Annales UMCS, (2).

Góral, Z. (2015). Komentarz do art. 132 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym. W: K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. LEX/el.

P. Machnikowski (2021). Kodeks cywilny. Komentarz do art. 24. W: E. Gniewek (red.), Legalis/el.

Piszczek, J. A. (1981). Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej. Toruń.

Szewczyk, H. (2007). Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription