Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.12.8
JEL: K31

Ocena okresowa a ochrona dóbr osobistych pracownika — najnowsze orzecznictwo

Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego skoncentrowane wokół problematyki naruszenia dóbr osobistych pracownika w ramach oceny okresowej dokonywanej przez pracodawcę. Szerzej omawia najnowszy judykat z tego zakresu dotyczący oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: dobra osobiste; dobra osobiste pracownika; ocena okresowa; nauczyciel akademicki

Bibliografia

Bosak-Sojka, M. (2018). Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy. Annales UMCS, (2).

Góral, Z. (2015). Komentarz do art. 132 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym. W: K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. LEX/el.

P. Machnikowski (2021). Kodeks cywilny. Komentarz do art. 24. W: E. Gniewek (red.), Legalis/el.

Piszczek, J. A. (1981). Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej. Toruń.

Szewczyk, H. (2007). Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę