Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.9.6
JEL: K31
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Pursuing a claim by the employee for obtaining a work certificate in a civil proceedings

Amendments introduced by the Act of May 16, 2019 added four new provisions to the Code of Civil Procedure (Art. 4771a, Art. 4771b, 69110 and Art. 69111 of the Code of Civil Procedure), thanks to which it is permissible for an employee to pursue a claim for obtaining an employment certificate or its correction both in civil process or non-litigious proceedings. These changes have not only placed the employee's claim in a clear, normative basis but also made legal protection more effective. The author discusses in detail the pursuit of a claim for obliging the employer to issue a work certificate in a civil lawsuit. It also introduces a new, previously unknown to the procedural law, issue of determining the right to receive a work certificate in non-litigious proceedings. In the article, she also assesses the legal nature of the judgment, which, after its validation, replaces the employment certificate.

Keywords: an employment certificate; obtaining a work certificate; an action for an employment certificate; a judgment replacing an employment certificate; a claim to obtain an employment certificate; a provision replacing an employment certificate

References

Baran, K. W. (2019), Work Certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code Of Civil Procedure. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (4), 403–408.

Duraj, T. (2020). Komentarz do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W: K. W. Baran (Red. n.), Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz. Wolters Kluwer.

Flejszar, R. (2020). W: A. Góra-Błaszczykowska (Red.) Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz. Art. 425–729. Legalis.

Iwulski, J. (2021). W: T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729. Lex/el.

Jaśkowski, K. (1990). Świadectwo i opinia o pracy. Stan aktualny i propozycje zmian. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (4), 9–14.

Kochan, G. (2019). W: T. Szanciło (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II. Legalis.

Korzan, K. (1972). Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze.

Maniewska, E. (2021). Wydanie pracownikowi świadectwa pracy. W: K. W. Baran, M. Gersdorf, K. Rączka (Red.). System Prawa Pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Lex/el.

Maniewska, E. (2022). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el.

May, J. (2020). W: T. Zembrzuski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Warszawa: Wolters Kluwer.

May, J. (2021). Interes prawny – przesłanka skuteczności, zasadności czy dopuszczalności powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa? W: K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ (Red.) Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. C.H.Beck.

Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Wolters Kluwer.

Miączyński, A. (1974). Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 67.

Osowy, P. (2015). Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego. C.H.Beck.

Piasecki, K. (2007). Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych. Wolters Kluwer.

Piątkowski, J. (2017). Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy. TNOIK.

Prusinowski, P. (2021). W: K.W. Baran (Red.). Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Wolters Kluwer.

Romer, M. T. (2012). W: Prawo pracy. Komentarz. LexisNexis. Siedlecki, W. (1957). Zasady wyrokowania w procesie cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze. Siedlecki, W. (1988). Postępowanie nieprocesowe. PWN.

Studzińska, J. (2017). W: E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe. Wolters Kluwer.

Szuba, M. (2020). Wniosek o ustalanie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych, Monitor Prawa Pracy, (2), 11–14.

Waligórski, M. (1947) Proces cywilny. Funkcja i struktura, Gebethener i Wolff. Wąż, P. (2013). O „nowych” zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze. Monitor Prawa Pracy, (12), 640–644.

Wengerek, E. (1972). Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich CIPF.

Wiśniewski, T. (2013). Przebieg procesu cywilnego. Wolters Kluwer.

Zieliński, T. (1986). Prawo Pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy. Warszawa–Kraków: PWN.

Żyznowski, T. (2021). W: T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Lex/el.

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
195.00 €
156.00
Lowest price in last 30 days: 155.00
get subscription