Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.9.6
JEL: K31
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Dochodzenie przez pracownika roszczenia o uzyskanie świadectwa pracy w postępowaniu cywilnym

Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. dodały do Kodeksu postępowania cywilnego cztery nowe przepisy (art. 4771a, art. 4771b, 69110 oraz art. 69111 k.p.c.), dzięki którym jest dopuszczalne dochodzenie przez pracownika roszczenia o uzyskanie lub sprostowanie świadectwa pracy w trybie procesu cywilnego albo postępowania nieprocesowego. Zmiany te sprawiły, że roszczenie pracownika nie tylko zyskało wyraźną podstawę normatywną, ale uczyniło ochronę prawną efektywniejszą. Autorka szczegółowo omawia dochodzenie roszczenia o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy w procesie cywilnym. Przybliża także nową nieznaną wcześniej ustawie procesowej problematykę ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w postępowaniu nieprocesowym. W artykule dokonuje również oceny charakteru prawnego orzeczenia, który po jego uprawomocnieniu, zastępuje świadectwo pracy.

Słowa kluczowe: świadectwo pracy; uzyskanie świadectwa pracy; powództwo o wydanie świadectwa pracy; wyrok zastępujący świadectwo pracy; roszczenie o uzyskanie świadectwa pracy; postanowienie zastępujące świadectwo pracy

Bibliografia

Baran, K. W. (2019), Work Certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code Of Civil Procedure. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (4), 403–408.

Duraj, T. (2020). Komentarz do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W: K. W. Baran (Red. n.), Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz. Wolters Kluwer.

Flejszar, R. (2020). W: A. Góra-Błaszczykowska (Red.) Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz. Art. 425–729. Legalis.

Iwulski, J. (2021). W: T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729. Lex/el.

Jaśkowski, K. (1990). Świadectwo i opinia o pracy. Stan aktualny i propozycje zmian. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (4), 9–14.

Kochan, G. (2019). W: T. Szanciło (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II. Legalis.

Korzan, K. (1972). Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze.

Maniewska, E. (2021). Wydanie pracownikowi świadectwa pracy. W: K. W. Baran, M. Gersdorf, K. Rączka (Red.). System Prawa Pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Lex/el.

Maniewska, E. (2022). W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX/el.

May, J. (2020). W: T. Zembrzuski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Warszawa: Wolters Kluwer.

May, J. (2021). Interes prawny – przesłanka skuteczności, zasadności czy dopuszczalności powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa? W: K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ (Red.) Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. C.H.Beck.

Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Wolters Kluwer.

Miączyński, A. (1974). Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 67.

Osowy, P. (2015). Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego. C.H.Beck.

Piasecki, K. (2007). Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych. Wolters Kluwer.

Piątkowski, J. (2017). Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy. TNOIK.

Prusinowski, P. (2021). W: K.W. Baran (Red.). Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Wolters Kluwer.

Romer, M. T. (2012). W: Prawo pracy. Komentarz. LexisNexis. Siedlecki, W. (1957). Zasady wyrokowania w procesie cywilnym. Wydawnictwo Prawnicze. Siedlecki, W. (1988). Postępowanie nieprocesowe. PWN.

Studzińska, J. (2017). W: E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe. Wolters Kluwer.

Szuba, M. (2020). Wniosek o ustalanie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych, Monitor Prawa Pracy, (2), 11–14.

Waligórski, M. (1947) Proces cywilny. Funkcja i struktura, Gebethener i Wolff. Wąż, P. (2013). O „nowych” zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze. Monitor Prawa Pracy, (12), 640–644.

Wengerek, E. (1972). Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich CIPF.

Wiśniewski, T. (2013). Przebieg procesu cywilnego. Wolters Kluwer.

Zieliński, T. (1986). Prawo Pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy. Warszawa–Kraków: PWN.

Żyznowski, T. (2021). W: T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Lex/el.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę