Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Selected aspects of protection of employed persons' privacy and form of employment — remarks on the grounds of the Polish regulations

The article constitutes an attempt of an analysis and an assessment of selected national regulations concerning protection of privacy of employed persons in the context of European provisions on personal data protection. The purpose of the research paper is to find an answer to the question whether on the grounds of the Polish provisions any differences to the level of legal protection of employed persons' privacy occur and what their characteristics are. In order to achieve this, the author determines the semantic scope of the notion of employment and subsequently analyses specific provision concerning protection of privacy in employment adopted by the national legislator based on the authorization provided in the Article 88 of the GDPR as well as sources of legal protection of privacy of persons employed on a basis of civil-law agreements.

Download article
Keywords: employment; privacy; protection; employment relationship; civil-law agreements

References

Bibliografia/References

Barański, M. (2018). Prawo pracy, dane osobowe pracownika, pojęcie zatrudnienia. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2017 r., I PK 25/16. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa: LexisNexis.

Goździewicz, G. (2018). Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna). W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaroszyński, T. (2011). Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce. LEX.

Jończyk, J. (2012). Rodzaje i formy zatrudnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Kuba, M. (2018). Komentarz do art. 88 RODO. W: E. Bielak-Jomaa i D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Musiała, A. (2011). Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

Musiała, A. (2018). Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (5).

Musiała, A. (2019). Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą? Monitor Prawa Pracy, (6).

Pawłucki, M. i Nowak, P. (2021). Koncepcja pracownika w dyrektywie PE i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej a pojęcie pracownika w polskim prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). DOI 10.33336/0032-6186.2021.3.4

Poradnik RODO. (2018). Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców. https://uodo.gov.pl/pl/220/545 (15.02.2020).

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Warszawa.

Sobczyk, A. (2018). Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO. Monitor Prawa Pracy, (12).

Sokół, J. (2017). Postulat wprowadzenia do porządków prawnych państw członkowskich szczególnych zasad ochrony danych osobowych kadrowych. W: M. Kawecki i T. Osiej (red), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Szewczyk, H. (2007). Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Oficyna.

Świątkowski, A. (2014). Autonomiczna definicja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (11).

Świątkowski, A. (2016). Konstytucyjna koncepcja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (1).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription