Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wybrane aspekty ochrony prywatności osób zatrudnionych a forma zatrudnienia — uwagi na tle polskich regulacji

Artykuł stanowi próbę analizy oraz oceny wybranych krajowych regulacji dotyczących ochrony prywatności osób zatrudnionych w kontekście europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie polskich przepisów występują różnice w poziomie prawnej ochrony prywatności osób zatrudnionych ze względu na formę zatrudnienia oraz jaki mają one charakter. Aby tego dokonać, autor określa zakres semantyczny pojęcia zatrudnienia w prawie polskim, a następnie analizuje przepisy szczególne dotyczące ochrony prywatności w zatrudnieniu przyjęte przez krajowego ustawodawcę na podstawie upoważnienia zawartego w art. 88 RODO, jak również źródła prawnej ochrony prywatności osób pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zatrudnienie; prywatność; ochrona; stosunek pracy; umowy cywilnoprawne

Bibliografia

Bibliografia/References

Barański, M. (2018). Prawo pracy, dane osobowe pracownika, pojęcie zatrudnienia. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2017 r., I PK 25/16. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).

Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa: LexisNexis.

Goździewicz, G. (2018). Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna). W: G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaroszyński, T. (2011). Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce. LEX.

Jończyk, J. (2012). Rodzaje i formy zatrudnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Kuba, M. (2018). Komentarz do art. 88 RODO. W: E. Bielak-Jomaa i D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Musiała, A. (2011). Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

Musiała, A. (2018). Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (5).

Musiała, A. (2019). Czy pracownik pozostaje w relacji władzy z pracodawcą? Monitor Prawa Pracy, (6).

Pawłucki, M. i Nowak, P. (2021). Koncepcja pracownika w dyrektywie PE i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej a pojęcie pracownika w polskim prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). DOI 10.33336/0032-6186.2021.3.4

Poradnik RODO. (2018). Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców. https://uodo.gov.pl/pl/220/545 (15.02.2020).

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Warszawa.

Sobczyk, A. (2018). Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO. Monitor Prawa Pracy, (12).

Sokół, J. (2017). Postulat wprowadzenia do porządków prawnych państw członkowskich szczególnych zasad ochrony danych osobowych kadrowych. W: M. Kawecki i T. Osiej (red), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Szewczyk, H. (2007). Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Oficyna.

Świątkowski, A. (2014). Autonomiczna definicja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (11).

Świątkowski, A. (2016). Konstytucyjna koncepcja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (1).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę