Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.3
JEL: K31
Marta Danecka ORCID: 0000-0001-8769-1235 , e-mail: mdanecka|isppan.waw.pl| |mdanecka|isppan.waw.pl

Solidarity allowance as a social security mechanism during the COVID-19 epidemic

The article concerns the legal solution in the field of social security that was introduced in connection with the spread of the COVID-19 epidemic. The solidarity allowance was intended to support people who lost their jobs as a result of the labour market crisis caused by the epidemic. The author cites legal provisions and indicates the effects of actions on the basis of statistical data on the labour market and the beneficiaries of the solidarity allowance. The author points to the interpretational problems and the inconsistencies resulting from the applied provisions.

Download article
Keywords: social security; solidarity allowance; unemployment; inactivity; COVID-19

References

Bibliografia/References

CBOS (2020a). Epidemia koronawirusa a sytuacja zawodowa Polaków. Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat nr 70/2020 [pdf].

CBOS (2020b). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat nr 56/2020 [pdf].

GUS (2020a). Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2020 r. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2020-r-,2,98.html

GUS (2020b). Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne). Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-drugim-kwartale-2020-roku-dane-wstepne,12,42.html

GUS (2020c). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020-roku,4,2.html

PARP (2020a). Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-luty-2020-2

PARP (2020b). Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-lipiec-2020

Wajda, D. (2020). Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 56–63. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.8

ZUS (2020). Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. https://www.zus. l/pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pierwsze-wyplaty-dodatku-solidarnosciowego/3453713

Zieliński, M. J. (2020). Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 9–17. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.2

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
119.00
get subscription