Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.3
JEL: K31
Marta Danecka ORCID: 0000-0001-8769-1235 , e-mail: mdanecka|isppan.waw.pl| |mdanecka|isppan.waw.pl

Dodatek solidarnościowy jako mechanizm zabezpieczenia społecznego w czasie epidemii COVID-19

Artykuł dotyczy rozwiązania prawnego z zakresu zabezpieczenia społecznego, które wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Dodatek solidarnościowy miał stanowić wsparcie dla osób, które utraciły zatrudnienie w wyniku kryzysu na rynku pracy wywołanego epidemią. Autorka przywołuje przepisy prawne i wskazuje efekty działań na podstawie danych statystycznych dotyczących rynku pracy oraz beneficjentów dodatku solidarnościowego. Wskazuje również na problemy interpretacyjne i niespójności wynikające z zastosowanych przepisów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne; dodatek solidarnościowy; bezrobocie; bierność; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

CBOS (2020a). Epidemia koronawirusa a sytuacja zawodowa Polaków. Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat nr 70/2020 [pdf].

CBOS (2020b). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat nr 56/2020 [pdf].

GUS (2020a). Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2020 r. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2020-r-,2,98.html

GUS (2020b). Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne). Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-drugim-kwartale-2020-roku-dane-wstepne,12,42.html

GUS (2020c). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020-roku,4,2.html

PARP (2020a). Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-luty-2020-2

PARP (2020b). Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-lipiec-2020

Wajda, D. (2020). Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 56–63. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.8

ZUS (2020). Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. https://www.zus. l/pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pierwsze-wyplaty-dodatku-solidarnosciowego/3453713

Zieliński, M. J. (2020). Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 9–17. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.2

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę