Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.5
JEL: K31

The ability to appoint representatives in case concerning labour law and social insurance law

Pursuant to Article 86 of the Civil Procedure Code (CPC) parties may represent themselves or be represented by an attorney in cases under labour, employment and social insurance law. There are, however, a number of separate specific regulations in those cases. Most significantly, Article 465 of the CPC expands the group of people who may be attorneys in this special proceedings. As a rule, the ability to appoint a representative is excluded when the State Treasury or any other legal entity is represented by the General Counsel to the Republic of Poland. In such a case, the representation activities are performed by the counsels and court referendaries at the General Counsel to the Republic of Poland, as well as its President and vicepresidents. They are authorised to act under the statute and they need to present their service identity card to represent their principal.

Download article
Keywords: proxy to represent the principal in court proceedings; labour law; social insurance law; General Counsel Office to the Republic of Poland

References

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2020). Komentarz do art. 3. W K.W. Baran (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113. Wolters Kluwer Polska.

Błaszczak, Ł. (2006). Spółka prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej. W J. Frąckowiak (Red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziurda, M. (2019a). Komentarz do art. 4, 9 oraz 12. W L. Bosek & M. Dziurda (Red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M. (2019b). Szczególna zdolność sądowa. Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M. (2021). Komentarz do art. 331. W J. Gudowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4)). Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M., & Kowalczyk, M. (2019). W L. Bosek & M. Dziurda (Red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Gersdorf, M. (1997). Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Gonera, K. (2010). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych. Służba Pracownicza, (10).

Gonera, K. (2020). Komentarz do art. 461. W A. Marciniak (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 425–729. C.H. Beck.

Gudowska, B. (2011). Zainteresowany, czyli kłopot (uwagi o art. 47711 k.p.c.). W J. Gudowski & K. Weitz (Red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Wolters Kluwer Polska.

Gudowski, J. (2016). Komentarz do art. 465. W T. Ereciński (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze. Wolters Kluwer Polska.

Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne — część I, (5), część II, (6).

Hajn, Z. (2017). Pracodawca. W G. Goździewicz (Red.), System prawa pracy., Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Wolters Kluwer Polska.

Iwulski, I. (2021). Komentarz do art. 460. W T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39). Wolters Kluwer Polska.

Jakubecki, A. (2021). Komentarz do art. 6914. W. T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729. Wolters Kluwer Polska.

Machnikowska A. (2022). Zdolność sądowa i zdolność procesowa pracodawcy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy a postępowanie egzekucyjne. W J. Jagieła & R. Kulski (Red.), Symbolae Andreas Marciniak dedicatae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi. C.H. Beck.

Maniewska, E. (2020). Komentarz do art. 2. W K. Jaśkowski & E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Pisarczyk, Ł. (2004). Pracodawca wewnętrzny. Monitor Prawa Pracy, (12).

Zembrzuski, T. (2021). Komentarz do art. 1. W T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Wolters Kluwer Polska.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription