Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.5
JEL: K31

Możliwość ustanawiania pełnomocników procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z art. 86 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach tych przepisy przewidują jednak szereg odrębności. W szczególności w art. 465 k.p.c. rozszerzono zakres osób mogących być pełnomocnikami w tym postępowaniu odrębnym. Jeżeli natomiast zastępstwo Skarbu Państwa albo innej osoby prawnej wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady wyłącza to możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego. Czynności zastępstwa wykonują wówczas radcowie i referendarze Prokuratorii Generalnej, a także jej prezes i wiceprezesi. Ich umocowanie ma charakter ustawowy, a dokumentem upoważniającym do wykonywania czynności zastępstwa jest legitymacja służbowa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pełnomocnictwo procesowe; prawo pracy; prawo ubezpieczeń społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2020). Komentarz do art. 3. W K.W. Baran (Red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113. Wolters Kluwer Polska.

Błaszczak, Ł. (2006). Spółka prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej. W J. Frąckowiak (Red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziurda, M. (2019a). Komentarz do art. 4, 9 oraz 12. W L. Bosek & M. Dziurda (Red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M. (2019b). Szczególna zdolność sądowa. Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M. (2021). Komentarz do art. 331. W J. Gudowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4)). Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M., & Kowalczyk, M. (2019). W L. Bosek & M. Dziurda (Red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Gersdorf, M. (1997). Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Gonera, K. (2010). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych. Służba Pracownicza, (10).

Gonera, K. (2020). Komentarz do art. 461. W A. Marciniak (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 425–729. C.H. Beck.

Gudowska, B. (2011). Zainteresowany, czyli kłopot (uwagi o art. 47711 k.p.c.). W J. Gudowski & K. Weitz (Red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Wolters Kluwer Polska.

Gudowski, J. (2016). Komentarz do art. 465. W T. Ereciński (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze. Wolters Kluwer Polska.

Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne — część I, (5), część II, (6).

Hajn, Z. (2017). Pracodawca. W G. Goździewicz (Red.), System prawa pracy., Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Wolters Kluwer Polska.

Iwulski, I. (2021). Komentarz do art. 460. W T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39). Wolters Kluwer Polska.

Jakubecki, A. (2021). Komentarz do art. 6914. W. T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729. Wolters Kluwer Polska.

Machnikowska A. (2022). Zdolność sądowa i zdolność procesowa pracodawcy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy a postępowanie egzekucyjne. W J. Jagieła & R. Kulski (Red.), Symbolae Andreas Marciniak dedicatae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi. C.H. Beck.

Maniewska, E. (2020). Komentarz do art. 2. W K. Jaśkowski & E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Pisarczyk, Ł. (2004). Pracodawca wewnętrzny. Monitor Prawa Pracy, (12).

Zembrzuski, T. (2021). Komentarz do art. 1. W T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę