Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.5
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)
Anna Reda-Ciszewska ORCID: 0000-0001-8727-2399 , e-mail: a.reda|uksw.edu.pl| |a.reda|uksw.edu.pl

The consequences of exceeding the maximum duration of temporary agency work in the jurisprudence of the Polish Supreme Court

The article deals with the issue of exceeding the maximum duration of temporary agency work. The text analyses the Polish Supreme Court's jurisprudence with regard to the purpose of Article 20 of the Act of 9 July 2003 on the Employment of Temporary Agency Workers and the implicit establishment of an employment relationship between the user employer and a temporary agency worker in the context of the model of temporary agency work that is in force in Poland.

Keywords: temporary work; temporary worker; temporary work agency; user employer

References

Komisja Kodyfikacyjna. (2007). Kodeks pracy, kwiecień 2007 r. Komisja Kodyfikacyjna.

Makowski, D. (2006). Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Warszawa.

Makowski, D. (2017). In: K. W. Baran (ed.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna (ed. G. Goździewicz). Warszawa.

Paluszkiewicz, M. (2015). Problem kwalifikacji prawnej pracy wykonywanej po upływie terminu określonego w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Monitor Prawa Pracy, (11).

Paluszkiewicz, M. (2011). Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy: konstrukcja i charakter prawny. Warszawa.

Raczkowski, M. (2012). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Reda-Ciszewska, A. (2016). Prawo pracy — stosunek pracy — praca tymczasowa — sankcje w prawie pracy — dopuszczenie do pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2015 r., I PK 203/14. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Reda-Ciszewska, A. & Rycak, M. (2017). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2004). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Sobczyk, A. (2005). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Kraków.

Sobczyk, A. (2011). Konstytucyjne dylematy zatrudnienia tymczasowego. In: A. Sobczyk (ed.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Warszawa.

Spytek-Bandurska, G. (2018). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Warszawa.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 2/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
164.00 €
123.00
get subscription