Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.5
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)
Anna Reda-Ciszewska ORCID: 0000-0001-8727-2399 , e-mail: a.reda|uksw.edu.pl| |a.reda|uksw.edu.pl

Konsekwencje przekroczenia maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

W artykule została podjęta problematyka przekroczenia maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej. Autorka analizuje orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie celu art. 20 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz dorozumianego nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym w kontekście modelu pracy tymczasowej obowiązującego w Polsce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: praca tymczasowa; pracownik tymczasowy; agencja pracy tymczasowej; pracodawca użytkownik

Bibliografia

Komisja Kodyfikacyjna. (2007). Kodeks pracy, kwiecień 2007 r. Komisja Kodyfikacyjna.

Makowski, D. (2006). Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Warszawa.

Makowski, D. (2017). In: K. W. Baran (ed.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna (ed. G. Goździewicz). Warszawa.

Paluszkiewicz, M. (2015). Problem kwalifikacji prawnej pracy wykonywanej po upływie terminu określonego w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Monitor Prawa Pracy, (11).

Paluszkiewicz, M. (2011). Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy: konstrukcja i charakter prawny. Warszawa.

Raczkowski, M. (2012). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Reda-Ciszewska, A. (2016). Prawo pracy — stosunek pracy — praca tymczasowa — sankcje w prawie pracy — dopuszczenie do pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2015 r., I PK 203/14. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Reda-Ciszewska, A. & Rycak, M. (2017). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2004). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Sobczyk, A. (2005). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. Kraków.

Sobczyk, A. (2011). Konstytucyjne dylematy zatrudnienia tymczasowego. In: A. Sobczyk (ed.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Warszawa.

Spytek-Bandurska, G. (2018). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę