Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The influence of custom on the provisions of an employment relation and performance of work in such a relation according to jurisprudence and legal doctrine

The article is concerned with basic issues connected with the role of custom in employment relations, with a particular emphasis on judicial jurisprudence and the method established therein to use the custom in relation to statutory law. This has a primary importance in view of the fact that custom penetrates the system mainly through court rulings, also in the system of civil law and not only the case law. The conclusions reached indicate that custom may occur both in the provisions of an employment relation, as an addition to mutual rights and obligations of the parties to that relation and sometimes constitutes an inherent element of the manner in which work is performed. Moreover, it seems that, in certain cases, the custom, being in the first place a determinant of the manner in which work is performed, with time becomes an element of the provisions of the employment relation, thereby shaping the mutual rights and obligations of the parties. In order for that to occur, a given custom must be, at least passively, known and accepted by both parties to an employment relationship.

Download article
Keywords: customary law; custom in employment relation and in judicial jurisprudence; provisions of the employment relationship; performance of work under the employment relation

References

Bakalarz, T. (2011). Ochrona wyników badań naukowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6).

Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.

Jaśkowski, K. (2007). Zwyczaj w prawie pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Jaśkowski, K. (2008). Funkcje zwyczaju w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Jaśkowski, K. (2019) Komentarz do art. 9 k.p. W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. WKP.

Maniewska, E. (2013). Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy LEX nr 176833.

Marek, A. (2009). Spory zbiorowe, cz. I. Obowiązujące etapy i procedury. Służba Pracownicza, (2).

Patulski, A. (2017). W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.

Petrażycki, L. (1898). Zagadnienia prawa zwyczajowego. Towarzystwo Leona Petrażyckiego1938 r.

Preisner, A. (1997). Zwyczaj i prawo zwyczajowe. W: J. Trzciński (red), Charakter i struktura norm konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Prusinowski, P. (2014). W. Z. Góral (red.), Zakaz konkurencji w prawie pracy. LEX nr 199272.

Safjan, M. (2005). Refleksje o roli zwyczaju. W: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Poznań.

Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa: PWN.

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.

Price of the magazine number
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription