Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ zwyczaju na treść i wykonywanie stosunku pracy w orzecznictwie i na tle doktryny

Przedmiotem artykułu są podstawowe problemy związane z pozycją zwyczaju w stosunkach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i wypracowanej w nim metodzie posługiwania się zwyczajem w odniesieniu do prawa stanowionego. Autorka wskazuje, że zwyczaj może zaistnieć zarówno w treści stosunku pracy, uzupełniając wzajemne prawa i obowiązki stron tego stosunku, jak i stanowić niekiedy immanentny element sposobu wykonywania pracy. Co więcej, wydaje się, że niekiedy zwyczaj, stanowiąc w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania stosunku pracy, staje się z czasem elementem treści stosunku pracy, kształtując wzajemne prawa i obowiązki stron. Warunkiem, aby tak się stało, jest znajomość i akceptacja, choćby bierna, danego zwyczaju przez obie strony stosunku pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo zwyczajowe; zwyczaj w stosunkach pracowniczych i w judykaturze; treść stosunku pracy; wykonywanie stosunku pracy

Bibliografia

Bakalarz, T. (2011). Ochrona wyników badań naukowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6).

Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.

Jaśkowski, K. (2007). Zwyczaj w prawie pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Jaśkowski, K. (2008). Funkcje zwyczaju w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Jaśkowski, K. (2019) Komentarz do art. 9 k.p. W: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. WKP.

Maniewska, E. (2013). Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy LEX nr 176833.

Marek, A. (2009). Spory zbiorowe, cz. I. Obowiązujące etapy i procedury. Służba Pracownicza, (2).

Patulski, A. (2017). W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.

Petrażycki, L. (1898). Zagadnienia prawa zwyczajowego. Towarzystwo Leona Petrażyckiego1938 r.

Preisner, A. (1997). Zwyczaj i prawo zwyczajowe. W: J. Trzciński (red), Charakter i struktura norm konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Prusinowski, P. (2014). W. Z. Góral (red.), Zakaz konkurencji w prawie pracy. LEX nr 199272.

Safjan, M. (2005). Refleksje o roli zwyczaju. W: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Poznań.

Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa: PWN.

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę