Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.5
Monika Bal ORCID: monika.bal@ue.poznan.pl , e-mail: 0000-0003-3997-5377

Analysis of the tour operator sector using the strategic groups mapping

The aim of the article is to identify strategic groups operating on the Polish market in the tour operator industry and to analyze competition in the industry. The conducted research enabled the selection of factors differentiating tour operators from the Polish market, selection of variables in the strategic groups mapping and, as a result, the preparation of strategic groups map of the sector. Based on the map, a basic analysis of the sector's competition was presented.

Download article
Keywords: strategic groups; key success factors; tourism supply chain; tour operators

References

Bibliografia/References

Bentyn, Z. (2013). Logistyka w gospodarce turystycznej. Poznań: Wydawnictwo UEP.

Buhalis, D., Laws, E. (2001). Tourism Distribution Channels, Bookcraft. GB: British Library Cataloguing-in-Publication Data.

Cabała, P. (2005). Wykłady 6.12.2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Fudaliński, J. (2005). Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 673.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE, s. 92–100.

Harrigan, K. S. (1985). Strategic flexibility. A management Guide for Changing Times. Massachusetts: Lexington Books.

Horeca Travel&MICE. (2018). Raport Touroperatorzy 2018: rośnie budżet wakacyjny Polaków. https://www.horecabc.pl/raport-touroperatorzy-2018-rosnie-budzet-wakacyjny-polakow/ (04.04.2020).

Klasyfikacje PKD, http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1497,dzialalnosc-organizatorow-turystyki-posrednikow-i-agentow.html#79, (12.03.2020).

Kusa, R. (2009). Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego, w: Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, red. Pyka J., Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, s. 129–139.

Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.

Mańko, K. (2010). Ceny usług biur podróży jako determinanty wyjazdów turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, Ekonomiczne Problemy Usług, 53. https://doi.org/10.15611/pn.2014.353.08.

Matyjas, Z. (2011). Koncepcja grup strategicznych — w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 258.

Milewski, D. (2008). Biura podróży. W: Panasiuk, A. (red.). (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWE s. 133–145.

Polska Izba Turystyki. (2018). Zagraniczne wakacje Polaków 2018, materiały z konferencji prasowej Polskiej Izby Turystyki 6.09.2018.

Porter, M. E. (1979). The Structure within Industries and Companies' Performance. The Review of Economics and Statistics, 61.

Raport Touroperatorzy 2018, wydanie specjalne „Wiadomości Turystycznych”, czerwiec 2018.

Song, X. Huang, G. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism Management, 30 (3). https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.12.010.

TravelDATA. (2019a). Ratingi krajowych biur podróży. http://wczasopedia.pl/ratingi-krajowych-biur-podro-y.html (8.05.2020).

TravelDATA. (2019b). Analiza cen Lato 2019, http://wczasopedia.pl/analiza-cen-lato.html (8.05.2020).

Tyrańska, M. (2009). Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 14 (3). https://doi.org/10.5604/18998658.1228259.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: PWE.

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 5/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription