Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.5
Monika Bal ORCID: monika.bal@ue.poznan.pl , e-mail: 0000-0003-3997-5377

Analiza sektora organizatorów turystyki z wykorzystaniem mapy grup strategicznych

Celem artykułu jest identyfikacja grup strategicznych działających na rynku polskim w branży organizatorów turystyki oraz analiza konkurencji w tej branży. Przeprowadzone badania umożliwiły selekcję czynników różnicujących touroperatorów działających na rynku polskim, a następnie dobór zmiennych i w efekcie sporządzenie mapy grup strategicznych sektora. W oparciu o mapę, przedstawiona została podstawowa analiza konkurencji sektora.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: grupy strategiczne; kluczowe czynniki sukcesu; turystyczny łańcuch dostaw; touroperatorzy

Bibliografia

Bibliografia/References

Bentyn, Z. (2013). Logistyka w gospodarce turystycznej. Poznań: Wydawnictwo UEP.

Buhalis, D., Laws, E. (2001). Tourism Distribution Channels, Bookcraft. GB: British Library Cataloguing-in-Publication Data.

Cabała, P. (2005). Wykłady 6.12.2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Fudaliński, J. (2005). Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 673.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE, s. 92–100.

Harrigan, K. S. (1985). Strategic flexibility. A management Guide for Changing Times. Massachusetts: Lexington Books.

Horeca Travel&MICE. (2018). Raport Touroperatorzy 2018: rośnie budżet wakacyjny Polaków. https://www.horecabc.pl/raport-touroperatorzy-2018-rosnie-budzet-wakacyjny-polakow/ (04.04.2020).

Klasyfikacje PKD, http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1497,dzialalnosc-organizatorow-turystyki-posrednikow-i-agentow.html#79, (12.03.2020).

Kusa, R. (2009). Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego, w: Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, red. Pyka J., Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, s. 129–139.

Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.

Mańko, K. (2010). Ceny usług biur podróży jako determinanty wyjazdów turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, Ekonomiczne Problemy Usług, 53. https://doi.org/10.15611/pn.2014.353.08.

Matyjas, Z. (2011). Koncepcja grup strategicznych — w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 258.

Milewski, D. (2008). Biura podróży. W: Panasiuk, A. (red.). (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWE s. 133–145.

Polska Izba Turystyki. (2018). Zagraniczne wakacje Polaków 2018, materiały z konferencji prasowej Polskiej Izby Turystyki 6.09.2018.

Porter, M. E. (1979). The Structure within Industries and Companies' Performance. The Review of Economics and Statistics, 61.

Raport Touroperatorzy 2018, wydanie specjalne „Wiadomości Turystycznych”, czerwiec 2018.

Song, X. Huang, G. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism Management, 30 (3). https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.12.010.

TravelDATA. (2019a). Ratingi krajowych biur podróży. http://wczasopedia.pl/ratingi-krajowych-biur-podro-y.html (8.05.2020).

TravelDATA. (2019b). Analiza cen Lato 2019, http://wczasopedia.pl/analiza-cen-lato.html (8.05.2020).

Tyrańska, M. (2009). Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 14 (3). https://doi.org/10.5604/18998658.1228259.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: PWE.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę