Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Carriage of oversize loads in special transport vehicles

The main goal of the authors of this publication is to analyse and evaluate the approach to the management of oversize loads in special transport vehicles. The analysis was made with regard to heavy and oversized transportation in Poland against the background of barriers and stimulants for heavy and oversized transportation in the European Union. The reasoning of the arguments is also to verify the research hypothesis: "Optimization of the management of oversize loads in special transport vehicles is possible thanks to a comprehensive platform for registering such shipments, applying for a permission to operate on roads, determining the route, monitoring carriers, as well as through permanent improvement of communication between public administration units". In this publication: oversize loads and special transport vehicles were defined and roughly classified; the place of heavy and oversized transportation was presented and requirements related to the movement of special transport vehicles were indicated; the approach to managing oversize loads in special transport vehicles in Poland was characterized; barriers and stimulants for the development of heavy and oversized transportation were diagnosed; as for heavy and oversized transportation in special transport vehicles in Poland, modifications were proposed.

Download article
Keywords: oversize loads; special transport vehicles; transport; shipping

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Christidis, P., Leduc, G. (2009). Langer and Heavier Vehicles for freight transport. Brussels: Joint Research Centre, European Communities.

Chwalczuk, Ł. (2017). To, co boli „nienormatywnych”. Zmiany prawne oczekiwane przez przewoźników ponadgabarytowych. W: M. Loos, Ł. Chwalczuk (red.), Praktyczne aspekty transportu ponadnormatywnego. Poznań: Wydawnictwo Media4Business.

Filina, L. (2011). Podejmowanie decyzji przy organizowaniu ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Logistyka, (6).

Galor, A., Galor, W. (2010). Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych w Polsce. Szczecin: Świat Morskich Publikacji.

Galor, W., Galor, A. (2009). Materiały konferencyjne z: Transport ładunków ponadgabarytowych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transcomp 2009”. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Jóźwiak, Z., Kawa, M. (2009). Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych. Logistyka, (4).

Juściński, S. (2017). Dole i niedole polskich nadgabarytów. Zagrożenia i szanse rozwoju rynku przewozów ponadnormatywnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Lubertowicz-Sztorc, A. (2006). Transport w rozmiarze XXL. Gazeta Prawna, (3).

Lumsden, K. (2004). Truck Masses and Dimensions — Impact on Transport Efficiency. Gothenburg: Chalmers University of Technology.

Niepłowicz, M. (2018). Transport będzie rósł w 2018 r. Transport Manager. http://www transport-manager.pl (25.01.2018).

Piernikarski, D. (2010). Początki transportu ponadnormatywnego. Samochody Specjalne, (5).

Pisz, I., Łapuńka, I. (2014). Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych. Cz. 2. Logistyka, (3).

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.).

Rudziński, R., Kowalczyk, M. (2012). Organizacja przewozów ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, (22). https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.

Rychter, M., Sawicka, P., Puchała, A. (2016). Bezpieczeństwo w transporcie drogowym ładunków ponadgabarytowych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12). https://doi.org/10.24136/atest.2018.238

Sarnacka, M., Solecka, P. (2014). Materiały konferencyjne z: Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu, Translogistics: Zbiór prac uczestników X Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Waniek, A. (2012), Transport wielkogabarytowy. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki.

Woźniak, A. (2018). Polskie porty do rozbudowy. Mają być silniejsze na Bałtyku. Rzeczpospolita. http://www.rp.pl (30.05.2020).

Żurawski, J. (2009). Transport ładunków ponadnormatywnych. W: D. Marciniak-Neider, J. Neider, (red.), Podręcznik spedytora, 468. Gdynia: Polska Izba Spedycji i Logistyki.

 

Strony internetowe/Websites

http://www.transportoversize.eu

http://www.gddkia.gov.pl

http://www.agrotrader.pl

http://www.cfs.pl

http://www.zegluga.wrolaw.pl

http://www.gospodarkamorska.pl

http://www.dlapilota.pl

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 7/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription