Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przewozy ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych

Zasadniczym celem autorów publikacji jest przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny podejścia do zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych. Analizy dokonano na przykładzie przewozów ponadgabarytowych w Polsce na tle barier i stymulatorów przewozu ładunków ponadnormatywnych występujących w Unii Europejskiej. Tok wywodów ma także na celu zweryfikowanie hipotezy badawczej: „Optymalizacja zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych jest możliwa dzięki kompleksowej platformie rejestracji przejazdów, aplikowania o pozwolenie na przejazd, wyznaczania trasy przejazdu, monitorowania przewoźników, a także w drodze permanentnej poprawy komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej”. W publikacji: zdefiniowano ładunki wielkogabarytowe i pojazdy nienormatywne oraz dokonano ich uproszczonej klasyfikacji; zaprezentowano miejsce przewozów wielkogabarytowych w transporcie oraz wskazano wymagania związane z poruszaniem się pojazdów nienormatywnych; scharakteryzowano podejście do zarządzania przewozami ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych w Polsce; zdiagnozowano bariery oraz stymulatory rozwoju rynku przewozów ponadgabarytowych; zaproponowano modyfikacje w zakresie przewozu ładunków wielkogabarytowych w pojazdach nienormatywnych w Polsce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ładunki wielkogabarytowe; pojazdy nienormatywne; transport; spedycja

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Christidis, P., Leduc, G. (2009). Langer and Heavier Vehicles for freight transport. Brussels: Joint Research Centre, European Communities.

Chwalczuk, Ł. (2017). To, co boli „nienormatywnych”. Zmiany prawne oczekiwane przez przewoźników ponadgabarytowych. W: M. Loos, Ł. Chwalczuk (red.), Praktyczne aspekty transportu ponadnormatywnego. Poznań: Wydawnictwo Media4Business.

Filina, L. (2011). Podejmowanie decyzji przy organizowaniu ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Logistyka, (6).

Galor, A., Galor, W. (2010). Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych w Polsce. Szczecin: Świat Morskich Publikacji.

Galor, W., Galor, A. (2009). Materiały konferencyjne z: Transport ładunków ponadgabarytowych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transcomp 2009”. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Jóźwiak, Z., Kawa, M. (2009). Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych. Logistyka, (4).

Juściński, S. (2017). Dole i niedole polskich nadgabarytów. Zagrożenia i szanse rozwoju rynku przewozów ponadnormatywnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

Lubertowicz-Sztorc, A. (2006). Transport w rozmiarze XXL. Gazeta Prawna, (3).

Lumsden, K. (2004). Truck Masses and Dimensions — Impact on Transport Efficiency. Gothenburg: Chalmers University of Technology.

Niepłowicz, M. (2018). Transport będzie rósł w 2018 r. Transport Manager. http://www transport-manager.pl (25.01.2018).

Piernikarski, D. (2010). Początki transportu ponadnormatywnego. Samochody Specjalne, (5).

Pisz, I., Łapuńka, I. (2014). Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych. Cz. 2. Logistyka, (3).

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.).

Rudziński, R., Kowalczyk, M. (2012). Organizacja przewozów ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, (22). https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.

Rychter, M., Sawicka, P., Puchała, A. (2016). Bezpieczeństwo w transporcie drogowym ładunków ponadgabarytowych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12). https://doi.org/10.24136/atest.2018.238

Sarnacka, M., Solecka, P. (2014). Materiały konferencyjne z: Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu, Translogistics: Zbiór prac uczestników X Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Waniek, A. (2012), Transport wielkogabarytowy. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki.

Woźniak, A. (2018). Polskie porty do rozbudowy. Mają być silniejsze na Bałtyku. Rzeczpospolita. http://www.rp.pl (30.05.2020).

Żurawski, J. (2009). Transport ładunków ponadnormatywnych. W: D. Marciniak-Neider, J. Neider, (red.), Podręcznik spedytora, 468. Gdynia: Polska Izba Spedycji i Logistyki.

 

Strony internetowe/Websites

http://www.transportoversize.eu

http://www.gddkia.gov.pl

http://www.agrotrader.pl

http://www.cfs.pl

http://www.zegluga.wrolaw.pl

http://www.gospodarkamorska.pl

http://www.dlapilota.pl

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę