Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.2
JEL: L9, O18, R33

Location of the company's warehouse space — planning and object selection

The issue of the location of enterprises is one of the key issues in the field of enterprise sciences. The choice of location is therefore an important part of strategic management. For this reason, the decision on the location should be prepared extremely carefully. The issue of the location of logistics facilities is discussed relatively rarely. It is also a relatively new issue and still poorly researched. The aim of the article is to present the procedure for planning and implementing the decision on the location of new warehouse space for an enterprise. It also includes considerations about the choice of various types of warehouse investments, resulting from the activity of developers and optimization of the facility's operating costs. The whole is based on the current knowledge about the state and development trends of the warehouse market in Poland.

Download article
Keywords: warehouses; location; planning; choice of object

References

Bibliografia/References

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Budner, W. (2007). Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Administratio Locorum, 6(3), 43–58.

Budner, W. (2020a). Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2–12. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.1

Budner, W. (2020b). Changes on the Warehouse Market in Poland and the Risk of a Warehouse Investment. W: S. G. Oparin i in. (red.), Risk management in the economy: Problems and solutions (83–92). Petersburg: Polytech-Press.

Choromańska, J. (2014). BTS, czyli magazyn „szyty na miarę”. Czym jest? magazyny.pl https://magazyny.pl/blog/baza-wiedzy/bts-czylimagazyn-szyty-na-miare-czym-jest (23.11.2019).

Coyle, J., Bardi, E., Langley, C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Głowacz, A. (2018). BTS czy magazyn spekulacyjny? https://logistyczny.com/aktualnosci/magazynowanie-inwenstycje-itransakcje/item/4113-bts-czy-magazyn-spekulacyjny (30.10.2019).

Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.

Hamilton, F. (1975). Współczesne kierunki badań w analizie lokalizacji przemysłu. Przegląd Geograficzny, 47.

Handelextra.pl (2018). Rozwój magazynów typu BTS w e-commerce, https://handelextra.pl/artykuly/211912,rozwoj-magazynow-typu-btsw-e-commerce (03.03.2020).

Hoover, E. M. (1948). The Location of Economic Activity. New York: McGraw Hill Book Company.

Isard, W. (1956). Location and space economy. New York: J. Wiley and Sons.

Kisperska-Moroń, (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kuciński, K. (2001). Lokalizacja jako element kształtowania pozycji rynkowej firmy. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kuciński, K. (2011). Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej. W: K. Kuciński (red.), Glokalizacja. Warszawa: Difin.

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2016). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Małuszyńska, E. (2013). Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rożej, A., Stolarski, J., Śliżewska, J. (2014). Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. Warszawa: WSiP.

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Törnqvist, G. (1977). The Geography of Economic Activities: Some Critical Viewpoints on Theory and Application. Economic Geography, (53).

Wieloński, A. (1995). Geografia przemysłu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription