Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.2
JEL: L9, O18, R33

Lokalizacja powierzchni magazynowej przedsiębiorstwa — planowanie i wybór obiektu

Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw należy do kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Wybór lokalizacji jest zatem ważnym elementem zarządzania strategicznego. Z tego względu decyzja o lokalizacji powinna być przygotowywana niezwykle starannie. Zagadnienie lokalizacji obiektów logistycznych jest podejmowane stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe i słabo jeszcze zbadane. Celem artykułu jest przedstawienie procedur planowania i realizacji decyzji o lokalizacji nowej powierzchni magazynowej dla przedsiębiorstwa. Zawarto w nim również rozważania o wyborach różnych typów inwestycji magazynowych, wynikających z aktywności deweloperów i optymalizacji kosztów eksploatacji obiektu. Całość opiera się na aktualnej wiedzy o stanie i tendencjach rozwoju rynku magazynowego w Polsce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: magazyny; lokalizacja; planowanie; wybór obiektu

Bibliografia

Bibliografia/References

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Budner, W. (2007). Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Administratio Locorum, 6(3), 43–58.

Budner, W. (2020a). Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2–12. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.1

Budner, W. (2020b). Changes on the Warehouse Market in Poland and the Risk of a Warehouse Investment. W: S. G. Oparin i in. (red.), Risk management in the economy: Problems and solutions (83–92). Petersburg: Polytech-Press.

Choromańska, J. (2014). BTS, czyli magazyn „szyty na miarę”. Czym jest? magazyny.pl https://magazyny.pl/blog/baza-wiedzy/bts-czylimagazyn-szyty-na-miare-czym-jest (23.11.2019).

Coyle, J., Bardi, E., Langley, C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Głowacz, A. (2018). BTS czy magazyn spekulacyjny? https://logistyczny.com/aktualnosci/magazynowanie-inwenstycje-itransakcje/item/4113-bts-czy-magazyn-spekulacyjny (30.10.2019).

Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.

Hamilton, F. (1975). Współczesne kierunki badań w analizie lokalizacji przemysłu. Przegląd Geograficzny, 47.

Handelextra.pl (2018). Rozwój magazynów typu BTS w e-commerce, https://handelextra.pl/artykuly/211912,rozwoj-magazynow-typu-btsw-e-commerce (03.03.2020).

Hoover, E. M. (1948). The Location of Economic Activity. New York: McGraw Hill Book Company.

Isard, W. (1956). Location and space economy. New York: J. Wiley and Sons.

Kisperska-Moroń, (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kuciński, K. (2001). Lokalizacja jako element kształtowania pozycji rynkowej firmy. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kuciński, K. (2011). Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej. W: K. Kuciński (red.), Glokalizacja. Warszawa: Difin.

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2016). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Małuszyńska, E. (2013). Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rożej, A., Stolarski, J., Śliżewska, J. (2014). Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. Warszawa: WSiP.

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Törnqvist, G. (1977). The Geography of Economic Activities: Some Critical Viewpoints on Theory and Application. Economic Geography, (53).

Wieloński, A. (1995). Geografia przemysłu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę