Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.3
JEL: I2, J2, J8
Aneta Wnuk ORCID: 0000-0002-5971-1857 , e-mail: aneta.wnuk|its.waw.pl| |aneta.wnuk|its.waw.pl

New qualifications in the field of motorization proposed to the Integrated Qualifications Register by Motor Transport Institute

In 2016, the Integrated Qualifications System Act entered into force. An element of this system is the Integrated Qualifications Register, which contains information about qualifications awarded in Poland, reported by various institutions in many fields, including transport. The article describes the general principles of the system and register, and presents proposals of the new qualifications submitted by Motor Transport Institute, which may contribute to improving the quality of selected field of work in the motorization sector.

Download article
Keywords: Integrated Qualifications System; Integrated Qualifications Register; qualification; motorization; Motor Transport Institute

References

Bibliografia/References

 

Blikle, A. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion.

Bugdol, M., Jedynak, P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion.

Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy (2013). Opracowanie opisów standardów kompetencji zawodowych. Projekt B2.2. Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Materiały szkoleniowe — instruktażowe, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITS-PIB, Radom.

Karaszewski R. (2001). TQM teoria i praktyka. Toruń: Dom Organizatora.

Kędracka-Feldman, E. (1999). Jakość w szkolnictwie zawodowym. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Edukacji Zawodowej.

Okoń, W. (2016). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Sławiński, S. (2016a). Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. www.kwalifikacje.gov.pl/download/Omowienie_zasadniczych_rozwiazan_w_ustawieo_ZSK_o.pdf (20.11.2019).

Sławiński, S. (2016b). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Urbaniak, M. (2004). Zarządzanie Jakością teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription