Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.3
JEL: I2, J2, J8
Aneta Wnuk ORCID: 0000-0002-5971-1857 , e-mail: aneta.wnuk|its.waw.pl| |aneta.wnuk|its.waw.pl

Nowe kwalifikacje z obszaru motoryzacji zaproponowane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez Instytut Transportu Samochodowego

W 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Elementem tego systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce przez różne podmioty w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie transportu. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń działania systemu i rejestru oraz zaprezentowanie propozycji nowych kwalifikacji, zgłoszonych przez Instytut Transportu Samochodowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wybranych obszarów pracy z sektora motoryzacji.

Słowa kluczowe: Zintegrowany System Kwalifikacji; Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji; kwalifikacja; motoryzacja; Instytut Transportu Samochodowego

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Blikle, A. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion.

Bugdol, M., Jedynak, P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion.

Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy (2013). Opracowanie opisów standardów kompetencji zawodowych. Projekt B2.2. Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Materiały szkoleniowe — instruktażowe, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITS-PIB, Radom.

Karaszewski R. (2001). TQM teoria i praktyka. Toruń: Dom Organizatora.

Kędracka-Feldman, E. (1999). Jakość w szkolnictwie zawodowym. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Edukacji Zawodowej.

Okoń, W. (2016). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Sławiński, S. (2016a). Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. www.kwalifikacje.gov.pl/download/Omowienie_zasadniczych_rozwiazan_w_ustawieo_ZSK_o.pdf (20.11.2019).

Sławiński, S. (2016b). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Urbaniak, M. (2004). Zarządzanie Jakością teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę