Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 03/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Agnieszka Skowrońska

Zrównoważone łańcuchy logistyczne
Przed polityką logistyczną stoi niewątpliwie wyzwanie dotyczące tworzenia i strukturalizowania bodźców do podnoszenia efektywności i sprawności przepływów w łańcuchach dostaw. Decydenci odpowiedzialni za realizację polityki logistycznej nie powinni jednak zapominać o występowaniu relacji zwrotnych pomiędzy sprawnością i efektywnością procesów przepływu materiałów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych w łańcuchach logistycznych a zrównoważonym rozwojem.

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Polityka logistyczna Węgier
Po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w 1989 r. węgierscy przewoźnicy i spedytorzy zostali zmuszeni do stawienia czoła silnej konkurencji firm europejskich, które licznie wchodziły na rynek węgierski i ze względu na posiadane doświadczenie były bardziej konkurencyjne. Z powodu braku jasno określonej polityki transportowej gwałtownie spadł udział kolejowych przewozów towarowych, a istniejące centra dystrybucyjne zostały zmuszone do dokonania modernizacji infrastruktury. Rząd węgierski, dostrzegając potrzebę budowy nowoczesnych sieci logistycznych, uchwalił kilka aktów prawnych wspierających rozwój centrów logistycznych i transportu intermodalnego.

Elżbieta Giska

Uszlachetnianie bierne (1)
Uszlachetnianie bierne stanowi odwrotność uszlachetniania czynnego. W przypadku uszlachetniania czynnego towary są przywożone w celu uszlachetniania z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, w przypadku uszlachetniania biernego zaś kierunek jest przeciwny towary do uszlachetniania są wywożone z obszaru celnego Wspólnoty do krajów trzecich. Procedura uszlachetniania biernego jest dosyć często stosowaną gospodarczą procedurą celną.

Jolanta Kijoch

Outsourcing wirtualny
Technologie teleinformatyczne towarzyszą obecnie każdej społeczno-zawodowej aktywności człowieka, a ich zastosowanie w działalności gospodarczej stało się czynnikiem decydującym o jej powodzeniu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu informatyzacji na outsourcing, uważany za jedną ze współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystanie internetu do realizacji tego procesu nadaje mu nowy charakter, zmieniając zarówno sposób obsługi klienta, jak i sposób realizacji samego procesu. Nowy sposób outsourcingu usług został nazwany outsourcingiem wirtualnym.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Elektroniczne formy współpracy w łańcuchach wartości wybranych firm UE
Jednym z ostatnich projektów badawczych Unii Europejskiej był projekt KITS ("Knowledge Information Transfer Systems"), mający na celu zbadanie małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem użycia narzędzi handlu elektronicznego w łańcuchach wartości łączących te firmy z ich dostawcami i klientami. Projekt miał kłaść podwaliny pod "elektroniczną Europę", wspierając przy tym program "e-Europe" sygnowany przez Komisję Europejską. Prace nad realizacją projektu rozpoczęto w 2000 r., a zakończono po trzech latach. KITS objął swoim zasięgiem wybrane regiony Francji, Belgii oraz Włoch. Sylvie Feindt z Niemiec, Judith Jeffcoate oraz Caroline Chappell z Wielkiej Brytanii podsumowały wyniki badań w książce wydanej w tym roku pt.: "Global Electronic Business Research Opportunities and Directions".

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. nr 62, poz. 551) wprowadza do obrotu gospodarczego nowy podmiot europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Podmiotu tego dotyczy rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), opublikowane w Dz. U.UE L 85.199.1 .

Edukacja ekonomiczna

Zdzisław Sarjusz-Wolski

Model krótkoterminowego prognozowania Zbigniewa Pawłowskiego
W artykule autor przedstawia adaptacyjny model krótkoterminowego prognozowania autorstwa polskiego naukowca, przedwcześnie zmarłego profesora SGH i katowickiej AE, Zbigniewa Pawłowskiego. W literaturze poświęconej ekonometrycznemu prognozowaniu adaptacyjnemu dominują nazwiska Browna, Holta, Wintersa, Trigga. Autor ma nadzieję, że także dorobek Z. Pawłowskiego stanie się bardziej znany, chociażby dzięki temu artykułowi.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €