Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 06/2005

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Marcin Krasiński
Adam Sadowski

Gospodarka magazynowa na przykładzie aplikacji Storage System
Posiadanie zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe systemów informatycznych w obszarze gospodarki magazynowej pozwala na wzrost wartości wymiany z dotychczasowymi partnerami handlowymi oraz daje możliwości włączenia się w istniejące sieci logistyczne. W artykule przedstawiono przykład rozwiązania problemów związanych z gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie w postaci systemu informatycznego Storage System, uwzględniającego takie kryteria ekonomiczne, jak: efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo dokonywanych operacji logistycznych.

Edward Mendyk

Nowy euroazjatycki korytarz transportowy Północ-Południe
Postępująca liberalizacja globalnego rynku transportowego i nasilająca się konkurencja różnych gałęzi transportu sprawiają, że rosnące potoki ładunków z krajów europejskich, w tym skandynawskich, do krajów Azji Południowo-Wschodniej mogą być kierowane nową, krótszą międzynarodową drogą kolejowo-morską o kierunku południkowym. Międzynarodowy korytarz transportowy Północ-Południe przebiega przez terytorium europejskiej części Rosji, Morze Kaspijskie, Iran, Zatokę Omańską i dalej do Indii i krajów południowoazjatyckich. Do przewozu tym korytarzem transportowym mogą być również kierowane magistralami kolejowymi ładunki z krajów Europy Środkowej, w tym ze wschodniej części Niemiec i Polski.

Bogdan Rębiasz

Modele ARIMA w prognozowaniu cen wyrobów hutniczych
Efektywne planowanie finansowe realizowane przez producentów stalowych wyrobów hutniczych wymaga trafnego prognozowania cen tych wyrobów. Nie podejmowano dotychczas prób modelowania cen stalowych wyrobów hutniczych i wykorzystania tych modeli do prognozowania. Krajowi producenci stalowych wyrobów hutniczych prognozują ceny, wykorzystując metody heurystyczne (głównie opinie handlowców) lub korzystając ze źródeł wtórnych. Poprawę trafności prognoz cen stalowych wyrobów hutniczych można by uzyskać dzięki zastosowaniu metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W artykule przedstawia się próbę wykorzystania prezentowanych w literaturze metod modelowania i prognozowania cen metali nieżelaznych do prognozowania cen stalowych wyrobów hutniczych. Zastosowano tutaj głównie modele autoregresji i średniej ruchomej.

Agnieszka Skowrońska

Zarządzanie zapasami na przykładzie Tesco
Sterowanie zapasami jest zawsze procesem niezwykle złożonym i ściśle powiązanym z innymi procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Bardzo często w praktyce gospodarczej zapasy są traktowane jako zło konieczne, powodujące zamrożenie kapitału, generujące koszty magazynowania, a nawet ukrywające niedoskonałości pozostałych procesów zachodzących w firmie. Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia do zarządzania zapasami w tak dużej organizacji, jaką jest Tesco. Opracowanie ujmuje problem bardzo kompleksowo i w ścisłej korelacji z innymi procesami logistycznymi.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Studium przypadku: strategie biznesu elektronicznego na przykładzie wybranych firm - cz. III
W poprzednim artykule z tego cyklu autor przedstawił wybrane strategie biznesu elektronicznego, dzięki którym największe amerykańskie firmy działające w branży infrastruktury sieciowej (Cisco i Lucent) osiągnęły sukces mimo światowego kryzysu gospodarczego. W tym artykule zostały opisane e-strategie wdrożone w największych firmach działających w branży tworzyw sztucznych (GE Plastics, Omnexus i PlasticsNet.com).

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Określenie przedmiotu sprzedaży według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i norm zharmonizowanych
Zasadnicze znaczenie dla zawarcia i następnie wykonania umowy, zwłaszcza umowy sprzedaży, ma określenie jej przedmiotu. Pozostała treść umowy dotycząca tego przedmiotu, będzie miała charakter uzupełniający. Ze względu na rozległy obszar regulacji objęty przepisami unijnymi niezbędne jest zawężenie zakresu opracowania do problematyki związanej z zamówieniami publicznymi. Regulacja zamówień publicznych najobszerniej i najpełniej pokazuje oddziaływanie przepisów wydawanych przez organy Unii Europejskiej na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych, ułatwiając i koordynując w tym zakresie działalność zamawiających i oferentów (przedsiębiorców). Dotyczy to zwłaszcza Wspólnego Słownika Zamówień i określenia norm zharmonizowanych.

Edukacja ekonomiczna

Forum Młodej Logistyki
Studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, działający w Studenckim Kole Logistyki Stosowanej, tradycyjnie na wiosnę przygotowali czwartą już edycję Forum Młodej Logistyki (FML). W tym roku forum odbyło się w Jachrance w dniach 1112 maja i skupiło 80 młodych ludzi. Studenci z uczelni i kierunków o profilach logistycznym i transportowym spotkali się razem ze specjalistami z branży, aby wspólnie zastanowić się m.in. nad rolą motywacji oraz procesów decyzyjnych w logistyce.

Paweł Ślaski

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do planowania potrzeb materiałowych
Planowanie potrzeb materiałowych należy do podstawowych zadań jednostek zarządzających logistyką w przedsiębiorstwie. Przedmiotem działania systemu planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning) jest wykonywanie bezpośrednich obliczeń dotyczących potrzeb surowców, części i podzespołów zależnych od zaplanowanych zadań produkcyjnych. Celem tego artykułu jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel (Visual Basic for Application) do opracowania algorytmu MRP.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €