Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 07/2005

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
112.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
112.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Robert Chmiel

Polityka bezpieczeństwa w transporcie międzynarodowym
Kontrola obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym przestaje być sprawą wewnętrzną poszczególnych krajów, a staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO oraz Unii Europejskiej. W międzynarodowym systemie kontroli obrotu uzbrojeniem oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania, wypracowanym przez międzynarodowe organizacje, porozumienia nieproliferyczne i reżimy kontrolne, uczestniczy ponad 30 najbardziej rozwiniętych państw świata.

Grzegorz Materna

Ochrona konkurencji w rozszerzonej Unii Europejskiej
Artykuł ten ma na celu omówienie głównych pojęć z zakresu prawa antymonopolowego oraz przedstawienie przykładowych praktyk, których stosowanie przez przedsiębiorców zostało uznane przez krajowe i wspólnotowe organy za ograniczające konkurencję i zakazane. Za istotne do prawidłowego stosowania zasad prawa konkurencji autor uznał omówienie uprawnień i zasad funkcjonowania krajowych i wspólnotowych organów ochrony konkurencji, a także relacji między nimi.

Agnieszka Skowrońska

Organizacja spedycji i transportu międzynarodowego w fabryce porcelany
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie organizacji usług transportowych i spedycyjnych na przykładzie jednego z dolnośląskich producentów porcelany, dla którego zyski ze sprzedaży eksportowej są głównym, chociaż nie jedynym źródłem dochodów. Fabryka ma odbiorców swoich wyrobów w 20 krajach zarówno w Europie, jak i poza nią. Okazuje się, że dla klientów, poza wymogami bezpośrednio odnoszącymi się do produktów, ogromne znaczenie mają również usługi przewozowe i spedycyjne. Przedstawione rozważania mają na celu nie tylko dokonanie oceny stanu obsługi spedycyjno-transportowej w dolnośląskiej fabryce porcelany, ale również wskazanie kierunków i sposobów usprawnień w tym zakresie.

Edward Mendyk

Kolejowe przewozy transgraniczne i niektóre aspekty polsko-niemieckiej infrastruktury granicznej
Kolejowe przewozy międzynarodowe (transgraniczne) są dokonywane przez otwarte i przeznaczone dla ruchu granicznego przejścia graniczne na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Między Polską i Niemcami granica ta przebiega głównym nurtem rzeki Odry i środkiem koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu wskazuje 8 kolejowych przejść granicznych. Autor opisuje stan infrastruktury na tych przejściach, podając jednocześnie szczegółowe dane o wielkości dokonywanych przewozów.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski Studium przypadku: RFID w firmie Boeing
Technologie identyfikacji radiowej RFID zastosować można niemal w każdym sektorze gospodarki, w każdej firmie i na każdym etapie jej działalności. Zdecydowana większość wdrożeń RFID nie bez kozery odbywa się w celu poprawy procesów zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, a tym samym redukcji strat wynikających z magazynowania nadmiernych zapasów. Tagów RFID można bowiem użyć w procesie dostawy gotowych produktów do magazynu, ich przechowywania (w tym rotacji w obrębie magazynu), pobierania, pakowania oraz wysyłki. W artykule Autor opisuje projekt wdrożenia RFID przez filadelfijski dział Boeinga, IDS, który przygodę z RFID rozpoczął w 2002 r.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Spółka europejska
Ze wstępu do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) wynika, że przesłanką wprowadzenia rynku wewnętrznego oraz polepszenia sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie Wspólnoty jest nie tylko wyeliminowanie barier handlowych, ale także reorganizacja struktury produkcji w wymiarze wspólnotowym. W tym celu jest niezbędne, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych, miały możliwość planowania i przeprowadzania reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty. W artykule autor omawia zasady utworzenia i strukturę spółki europejskiej.

Edukacja ekonomiczna

Wydarzenia logistyczne
Czytelnik znajdzie tu relacje z dwóch imprez logistycznych: konferencji "Firma sieciowa XXI wieku. Jak skutecznie korzystać z dobrodziejstw outsourcingu", zorganizowanej przez firmę ABG Centrum Promocji Biznesu, oraz I Forum Zakupowego POLZAK 2005, zorganizowanego przez Sekcję Zakupów Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Dokonano także prezentacji Targów CeMAT 2005, które odbędą się jesienią w Hanowerze.
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €