Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2005

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

W numerze:

Andrzej Wartecki

Wybrane zastosowania analizy ekonomicznej w procesie optymalizacji kosztów w firmach transportowych
Przy podejmowaniu decyzji w obszarze działalności gospodarczej prowadzonej przez różne przedsiębiorstwa duże znaczenie mają te działania, które powodują uzyskiwanie wyższych parametrów efektywnościowych, czyli w rezultacie osiąganie stanów określanych jako optymalne. Zamierzenia w tym zakresie mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych sposobów działania i instrumentów ekonomicznych, np. zasad racjonalnego gospodarowania. Rozpatrywanie zasad racjonalnego gospodarowania w zastosowaniu optymalizacyjnym wymaga przeprowadzenia mniej lub bardziej złożonych czynności diagnostycznych, w tym analiz obejmujących zarówno nakłady, jak i efekty. W artykule autor przeprowadza przykładowe analizy z wykorzystaniem danych z praktyki gospodarczej.

Michał Słupski

Ryzyko projektów outsourcingowych
Temat ryzyka w projektach doczekał się już wielu opracowań. Większość metodyk projektowych zawiera odpowiednie mechanizmy i zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem. Często jednak nie dostrzega się specyfiki projektów outsourcingowych, a zwłaszcza ryzyka związanego z takimi projektami. Okazuje się jednak, że outsourcing wymaga dokładniejszej analizy potencjalnych zagrożeń zarówno po stronie zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia właściwego zarządzania ryzykiem projektów (bądź etapów projektów) zlecanych podmiotom zewnętrznym. Omówione zostaną podstawowe zagrożenia związane z outsourcingiem oraz metody ograniczania ryzyka.

Bogusław Śliwczyński

Zarządzanie zasobami sieci z wykorzystaniem systemu paszportyzacji
Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw jest od wielu lat podstawowym celem zarządzania sieciami przesyłowymi i sieciami dostaw powiązanych usług przemysłowych. Sieć dostaw gotowa do świadczenia usług, odpowiednio zarządzana i utrzymana, jest podstawą przychodu i wyniku finansowego przedsiębiorstw usługowych zajmujących się dystrybucją energii, gazu, ciepła czy świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Usługi te wymagają systemowych rozwiązań służących integracji zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w sieci przesyłu i dostaw.

Marek Barowicz

System kontroli wewnętrznej a audyt finansowy w przedsiębiorstwie
Kontrola wewnętrzna to procedury operacyjne i procesy zapewniające osiąganie przez podmiot gospodarczy założonych celów. Za sprawną realizację zadań odpowiada system księgowo-ewidencyjny oraz organizacyjny (administracyjny). Skoordynowane działania na tych dwóch płaszczyznach powinny w założeniu zapewnić przepływ rzetelnej i kompletnej informacji. O ile kontrola wewnętrzna realizowana w danej instytucji angażuje własne służby i zasoby, o tyle audyt jest przeprowadzany przez niezależnych, zewnętrznych specjalistów - biegłych rewidentów (audytorów), przy udziale oddelegowanych pracowników spółki. Zadaniem cyklicznie powtarzanych audytów jest wsparcie procesu kontroli wewnętrznej.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Rockwell Automation testuje RFID - studium przypadkuJ
ak podaje "Frontline Solutions", czasopismo o strategiach zarządzania łańcuchami dostaw, firma Rockwell Automation testuje technologię radiowej identyfikacji RFID w swoich dwóch oddziałach (zakładzie produkcyjnym oraz centrum dystrybucyjnym) w USA. Dzięki testom Rockwell chce ocenić wpływ technologii RFID na procesy zarządzania zapasami materiałowymi oraz kontrolę jakości.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Prawo administracyjne - regulacje i organy ochrony prawnej
Prawo administracyjne, ogólnie ujmując, określa zasady wykonywania przez państwo jego funkcji zarządzania na podstawie przepisów prawa, przede wszystkim ustaw stanowiących jedną z dziedzin polskiego systemu prawnego. Postępowanie administracyjne ma zapewnić realizację porządku prawnego określonego w przepisach administracyjnego prawa materialnego, a więc np. uzyskiwanie pozwoleń, koncesji, ustalanie wymiaru obowiązków, wysokości świadczeń podatników itp. Regulacja prawna postępowania administracyjnego ma także na celu chronić petentów przed niewłaściwym postępowaniem decydentów w trakcie załatwiania indywidualnych spraw. Zgodnie z artykułem 184 Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej.

Edukacja ekonomiczna

XIV Światowy Kongres IFPSM
W dniach 17-18 września w Pekinie odbędzie się XIV Światowy Kongres IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management). Federacja skupia 42 stowarzyszenia zakupowe z całego świata. Gospodarzem tegorocznego kongresu będzie China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). We wrześniowym numerze GMiL przedstawiamy program tej imprezy.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €